Detaily
star_border

Štandardné detaily ETICS

Založenie zateplenia

Založenie zateplenia - Soklový profil Therm

Založenie zateplenia - Soklový profil s nasadzovacou lištou

Založenie zateplenia pomocou montážnej laty - uskočený sokel

Založenie zateplenia pomocou montážnej laty - priebežný sokel

Kotvenie

Schéma kotvenia pre lepiace kotvy Baumit StarTrack

Schémy kotvenia tepelnoizolačných dosiek - EPS / MW

Schémy kotvenia tepelnoizolačných dosiek - XPS

Schéma kotvenia minerálnych izolačných dosiek tzv. lamiel

Lepiace kotvy Baumit StarTrack

Lepiaca kotva Baumit StarTrack Duplex

Kotvenie rozpernými kotvami - povrchová a zápustná montáž

Kotvenie rozpernými kotvami s prídavným tanierom

Kotvenie ľahkých predmetov

Kotvenie cez zateplenie, napr. zábradlia

Detaily sokla

Sokel zateplený uskočený, Baumit Soklový profil Therm

Sokel zateplený uskočený, založenie pomocou montážnej laty

Sokel zateplený priebežný

Sokel zateplený priebežný so suterénom

Detaily pri ustupujúcom podlaží

Detail pri ustupujúcom podlaží / balkón

Detaily pri okne

Umiestnenie izolačných dosiek okolo okien a dverí

Pridavná výstuž v rohoch okien a dverí

Vonkajší parapet (koncovka v tvare L) - axonometria

Vonkajší parapet (koncovka v tvare U) - axonometria 

Vonkajší parapet - okno v rovine s murivom (rez)

Vonkajší parapet - okno v murive (rez)

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v murive - dilatačný profil

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v murive - pružný tmel

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v rovine s murivom - dilatačný profil

Detail ostenia/nadpražia predsadeného okna - dilatačný profil

Detail nadpražia pri exteriérových žalúziách

Detail ostenia - vodiaca lišta pre rolety


Vystuženie rohov pri zateplení

Rôzne riešenia vystuženia rohov

Detaily v styku s plochou strechou

Zateplenie atiky 

Zateplenie atiky - atikový profil

Lodžia/terasa, napojenie na obvodovú stenu I.

Lodžia/terasa, napojenie na obvodovú stenu II.

Detaily v styku so šikmou strechou

Detail napojenia - neodvetraná šikmá stena

Detail napojenia - odvetraná šikmá stena

Zateplenie podhľadu - neodvetraná šikmá strecha

Šikmé napojenie na obvodovú stenu - axonometria

Šikmé napojenie na obvodovú stenu - rez

Vodorovné napojenie na obvodovú stenu - rez

Detaily pri balkónovej doske

Napojenia balkóna s prerušeným tepelným mostom

Napojenie balkóna na stenu

Dilatácia v zateplení

Dilatácia v zateplení- dilatácia v ploche

Dilatácia v zateplení - dilatácia v rohu

Ukončenie zateplenia v ploche

Detail ukončenia zateplenia v ploche

Aplikácia fasádnych profilov

Lepenie fasádnych ozdobných profilov pri zateplení