< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear
Detaily
star_border

Riešenia pre konštrukčné detaily

Komplet detaily pre zateplenie

Komplet technické detaily

pdf

Založenie zateplenia

Založenie zateplenia - Soklový profil Therm

pdfjpg

Založenie zateplenia - Soklový profil s nasadzovacou lištou

pdfjpg

Založenie zateplenia pomocou montážnej laty

pdfjpg

Kotvenie

Schéma kotvenia pre lepiace kotvy Baumit StarTrack

pdfjpg

Schémy kotvenia tepelnoizolačných dosiek 1

pdfjpg

Schémy kotvenia tepelnoizolačných dosiek 2

pdfjpg

Schéma kotvenia minerálnych izolačných dosiek tzv. lamiel

pdfjpg

Lepiace kotvy Baumit StarTrack

pdfjpg

Lepiaca kotva Baumit StarTrack Duplex

pdfjpg

Kotvenie rozpernými kotvami - povrchová a zápustná montáž

pdfjpg

Kotvenie rozpernými kotvami s prídavným tanierom

pdfjpg

Kotvenie ľahkých predmetov

pdfjpg

Kotvenie cez zateplenie, napr. zábradlia

pdfjpg

Detaily sokla

Sokel zateplený uskočený, Baumit soklový profil Therm

pdfjpg

Sokel zateplený uskočený, založenie pomocou montážnej laty

pdfjpg

Sokel zateplený priebežný

pdfjpg

Sokel zateplený priebežný, suterén

pdfjpg

Detaily pri ustupujúcom podlaží

Detail pri ustupujúcom podlaží, balkón

pdfjpg

Detaily pri okne

Umiestnenie izolačných dosiek okolo okien a dverí

pdfjpg

Pridavná výstuž v rohoch okien a dverí

pdfjpg

Vonkajší parapet, rovné ukončenie - axonometria I.

pdfjpg

Vonkajší parapet, koncovka v tvare U - axonometria II.

pdfjpg

Vonkajší parapet - rez I.

pdfjpg

Vonkajší parapet + rez II.

pdfjpg

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v murive - dilatačný profil

pdfjpg

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v murive - pružný tmel

pdfjpg

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v rovine s murivom - dilatačný profil

pdfjpg

Detail ostenia/nadpražia predsadeného okna - dilatačný profil

pdfjpg

Detail nadpražia pri exteriérových žalúziách

pdfjpg

Vystuženie rohov pri zateplení

Rôzne riešenia vystuženia rohov

pdfjpg

Detaily v styku s plochou strechou

Zateplenie atiky I.

pdfjpg

Zateplenie atiky II.

pdfjpg

Loggia/terasa, napojenie na obvodovú stenu I.

pdfjpg

Loggia/terasa, napojenie na obvodovú stenu II.

pdfjpg

Detaily v styku so šikmou strechou

Detail zateplenia - neodvetraná šikmá stena

pdfjpg

Detail zateplenia - odvetraná šikmá stena

pdfjpg

Zateplenie podhľadu - neodvetraná šikmá strecha

pdfjpg

Šikmé napojenie na obvodovú stenu - axonometria

pdfjpg

Šikmé napojenie na obvodovú stenu - rez

pdfjpg

Vodorovné napojenie na obvodovú stenu

pdfjpg

Detaily pri balkónovej doske

Zateplenie balkóna s prerušeným tepelným mostom

pdfjpg

Zateplenie balkóna

pdfjpg

Dilatácia zateplenia

Dilatácia zateplenia v ploche

pdfjpg

Dilatácia zateplenia v rohu

pdfjpg

Ukončenie zateplenia v ploche

Detail ukončenia zateplenia v ploche

pdfjpg

Aplikácia fasádnych profilov

Lepenie fasádnych ozdobných profilov pri zateplení

pdfjpg