Slovensko

Vnútorná omietka na stenu - Akú vybrať?
star_border

Vnútorné omietky na stenu

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE OMIETKY? 
Predtým ako sa pôjdete poradiť s odborníkmi alebo začnete hľadať informácie, skúste si zodpovedať a spísať odpovede na tieto otázky:

  • Aký mám podklad, ktorý idem omietať? Tehla, pórobetón, staré murivo a pod.
  • Aký konečný vzhľad omietky chcem dosiahnuť? Chcem úplne hladký gletovaný povrch, zahladený, zrnitý, štrukturovaný?
  • Aké mám prostredie? Bežné obytné priestory, miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, namáhané priestory a pod.
  • Ide o nové mietky v novostavbe alebo rekonštrukciu starších stien?
  • Aké veľké plochy budem omietať? Budem realizovať ručné omietky alebo strojové?

Výber omietky cez kalkulátor

Výber omietky si môžete urobiť aj pomocou kalkulátor. V niekoľkých jednoduchých krokoch si vyberte želané riešenie a vytvorte si zároveň aj základný cenový rozpočet.

Baumit Kalkulátor

Vplyv vnútorných omietok na vlhkosť vnútorného vzduchu a klímu v miestnosti

Vnútorná omietka môže mať výrazný vplyv na vlhkosť v interiéri.
Práve preto v minulosti ľudia používali v domoch hlinené omietky alebo podlahy. Tradičné hlinené a vápenné omietky, ale aj moderné vnútorné omietky na vápennom a vápennocementovom základe dokážu lepšie regulovať výkyvy relatívnej vlhkosti vzduchu a klíma v miestnosti je príjemnejšia a stabilnejšia. Naopak suchý vzduch pocítite hlavne pri ľahkých montovaných stavbách, sadrokartóne či sadrových omietkach a stierkach. Na dosiahnutie vyššej vlhkosti aspoň 40 % je potrebné v takto omietnutých bytoch a domoch, hlavne v zimnom období, používať rôzne zvlhčovače vzduchu.

Ako dobre dokážu rôzne typy stien regulovať vlhkosť vzduchu a aký vplyv majú na to vnútorné omietky a interiérové nátery?

Vlhkosť v interiéri

Na zodpovedanie týchto otázok vedci vo výskumnom parku Viva vykonali špeciálne merania vnútornej vzdušnej vlhkosti počas 2 týždňov. V závislosti od ročného obdobia, vo všetkých výskumných domoch bola simulovaná tvorba vodnej pary a to 3 krát denne po 110 g vody a priestory boli zároveň 2 až 3 krát denne vetrané (30 m3 počas 1,5 hodiny). 
Výsledky meraní jasne preukázali, že minerálne, difúzne otvorené vnútorné omietky majú výrazný účinok na regulovanie vzdušnej vlhkosti a zabezpečujú vyváženejšiu klímu v miestnosti. Výkyvy relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu v domoch omietnutých omietkou Baumit KlimaWhite boli najnižšie - a to bez ohľadu na typ obvodových stien. Ale aj dom z masívneho dreva dokázal vynikajúco regulovať vlhkosť.

Ktoré domy najlepšie regulujú vnútornú vlhkosť vzduchu?

Zdroj: FH Burgenland, Viva Research Park of Baumit Beteiligungen GmbH

NAJVYŠSIA SCHOPNOSŤ REGULÁCIE VLHKOSTI VZDUCHU
PRIEMERNÁ SCHOPNOSŤ REGULÁCIE VLHKOSTI VZDUCHU
NÍZKA SCHOPNOSŤ REGULÁCIE VLHKOSTI VZDUCHU
  • Dom č. 1: Betón, disperzná stierka Baumit FinoFinish, disperzný náter Baumit Divina Classic
  • Dom č. 6: Montovaná drevostavba, sadrokartón, disperzný náter Baumit Divina Classic
  • Dom č. 3: Tehla nezateplená (Porotherm 25 N+F), sadrová omietka Baumit RatioGlatt, disperzný náter Baumit Divina Classic

Vyberte si omietku podľa podkladu

Tehlové murivo

Omietka na tehlu

Pre správne fungovanie je potrebné zladiť murivo s výberom správnej omietky. Murivo z tehál v závislosti od rovinnosti a typu môže byť omietnuté jednovrstvovým alebo viacvrstvovým omietkovým systémom. Výber omietky ďalej závisí aj od želaného vzhľadu povrchu, typu prostredia, charakteru podkladu a požiadaviek na funkčnosť omietky. 

Pórobetónové murivo

omietka na pórobetón

Pórobetónové tvárnice sú vyrábané z prírodných surovín. Ide o presné murovacie tvárnice, ľahké a s vysokou paropriepustnosťou. 
Presné murovanie tvárnic umožňuje použiť na omietanie aj tenkovrstvové omietky. Hrúbky takýchto omietok sa v interiéri pohybujú cca od 6 mm. 

Betónový podklad

Omietka na betón

Betón patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Používa sa hlavne na tvorbu nosných konštrukcií, prekladov, vencov, pilierov, stropných dosiek, základov, betónových tvárnic a pod. Pre betónový podklad existuje široká škála omietkových systémov, či už ide o strojové omietky, viacvrstvové, tenkovrstvové omietky alebo stierky. 

Drevocemetové materiály

Omietka na Durisol alebo Velox

V súčasnosti existuje niekoľko alternatívnych murovacích prvkov. Jedným z nich je aj ekologický materiál na báze drevnej štiepky. Môže ísť napr. o stavebné tvarovky (napr. Durisol) alebo sendvičové steny so stavebnými doskami (napr. Velox).

Vysoko tepelnoizolačné murivá

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Murovacie prvky s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietky, skladby omietkového systému až po precízne riešenie detailov.

Vápenno-pieskové tehly

Omietka na vápennopieskové tehly

Ekologický materiál s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami a výbornou akumulačnou schopnosťou umožňuje použitie širokého sortimentu omietok. Obzvlášť odporúčame Klima omietky pre lepšiu reguláciu klímy v interiéri.