Dom č. 3

Dom č. 3

Dom č. 3

Celkový súhrn

Komfort
Dom č. 3

Analýza vnútorných teplôt preukázala nízku tepelnú akumulačnú schopnosť nezatepleného domu z 25 cm tehly.

+ Čítať viac

Preukázalo sa, že dom s nedostatočnou tepelnou izoláciou poskytuje menšiu ochranu pred letným prehrievaním. Zároveň nedostatočné zateplenie spôsobuje vysoké výkyvy teplôt na vnútorných povrchoch. Vzhľadom na nízke sorpčné vlastnosti použitej vnútornej omietky bola preukázaná nízka schopnosť regulácie vzdušnej vlhkosti v interiéri. Vnútorná sadrová oietka bola vymaľovaná interiérovou disperznou farbou.

Popis domu

Obvodová stena: Tehla
Hrúbka steny: 25 cm
Vnútorná omietka: Baumit RatioGlatt
Interiérová farba: -
Izolácia: -
Hrúbka izolácie: -

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním
Tepelná akumulácia
Regulácia vlhkosti
Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu stien

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia
Akustika
Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia
Intenzita zápachu
Virtuálna 3D prehliadka

Porovnanie