Dom č. 7

Dom č. 7

Dom č. 7

Celkový súhrn

Komfort
Dom č. 7

Montovaný drevený dom č. 7 sa od domu č. 6 líši použitou finálnou úpravou v interiéri.

+ Čítať viac

Montovaná drevostavba je zateplená s izolantom hrúbky 6 cm. V interiéri je na sadrokartóne aplikovaná stierka a farba Baumit Ionit. Dom vykazuje nízku akumulačnú schopnosť a nízku ochranu pred letným prehrievaním. Veľké teplotné výkyvy vnútornej povrchovej teploty v interiéri sú spôsobené nízkou schopnosťou materiálov akumulovať teplo. Čo sa týka schopnosti regulovať vlhkosť, bol potvrdený účinok finálnej povrchovej úpravy Baumit Ionit. Lepšie sorpčné vlastnosti materiálu viedli k lepšej schopnosti regulovať vlhkosť v interiéri oproti domu č. 6. Dom č. 7 bol vyhodnotený ako priemerný, pokiaľ ide o schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri.

Popis domu

Obvodová stena: Montovaná drevostavba
Hrúbka steny: 18 cm
Vnútorná omietka: Baumit Ionit Fino
Interiérová farba: Baumit Ionit Color
Izolácia: Baumit StarTherm
Hrúbka izolácie: 6 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním
Tepelná akumulácia
Regulácia vlhkosti
Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu stien

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia
Akustika
Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia
Intenzita zápachu
Virtuálna 3D prehliadka

Porovnanie