Menu

clear

Baumit RatioGlatt L

Ľahká sadrová strojová omietka pre hladké gletované povrchy.

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B4/50/2 podľa STN EN 13 279-1.

  • Sadrová

  • Ľahká

  • Gletovaný povrch

Baumit RatioGlatt L
star_border

Elektrické a inštalačné drážky, škáry vyplniť pred začatím omietania vhodným materiálom na báze sadry. Rovnako z dôvodu jednoduchšieho spracovania osadiť omietacie profily na nárožia, ostenia otvorov a pod.

Varianty

Balenie
30 kg vrece
Počet balení na palete:
40
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1N/mm²
Doba spracovania
150- 180min
Spotreba
cca 8kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 3.8m²/vrece /cm
Spotreba vody
15.5- 16.5l/vrece
Veľkosť zrna
1mm
Balenie
30 kg vrece, 1 paleta = 40 vriec = 1200 kg
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1N/mm²
Doba spracovania
150- 180min
Spotreba
cca 8kg/m²/cm
Balenie
Silo

Vyberte si vnútornú omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom