Slovensko

Menu

clear

Baumit Perla Interior

Vnútorný štuk / VivaInterior

Jemná štuková omietka (FeinPutz) do interiéru, jemne hladená.

Jemná štuková omietka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri. Mnohí ste tento produkt poznali pod názvom Feinputz Innen. Od 1.3.2020 pod novým názvom Baumit Perla Interior.

  • Jemná štuková omietka

  • Pre ručné spracovanie

  • Pre interiér

Pred nanášaním interiérových farieb nechať štukovú omietku dobre vyschnúť. Technologická prestávka min. 5 dní.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Kapilárna nasiakavosť w
W0
Pevnosť v tlaku
> 0.6 MPa (trieda CS Ipodľa STN EN 998-1)
Objemová hmotnosť
cca 1400 kg/m³
Max. hrúbka
5 mm
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
3 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 0.4 MPa
Doba schnutia
cca 5
Spotreba
cca 1.5 kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.5 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Spotreba vody
7 - 8 l/25 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.5 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 0.6 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Perla Interior
star_border

Vyberte si želanú vnútornú omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom