Baumit Termo omietka Extra

ThermoExtra

Ručná a strojová tepelnoizolačná omietka, lepšie izolačné vlastnosti.

Vysoko tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie. λ = 0,09 W/(m.K).

  • Vysoko tepelnoizolačná vápennocementová omietka

  • Ručné a strojové spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Omietku do hrúbky 50 mm je možné spracovať v jednom pracovnom kroku. Pred konečnými povrchovými úpravami je potrebné vytvoriť výstužnú vrstvu. Pod fasádne omietky napr. pomocou lepiacej malty Baumit ProContact s vloženou sklotextilnou mriežkou. Pod fasádne farby pomocou stierky Baumit MultiRenova.

Baumit Termo omietka Extra

Vyberte si riešenie pre vonkajšiu omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom