< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear
star_border

Vnútorné strojové omietky na betón

Betón patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Používa sa hlavne na tvorbu nosných konštrukcií, prekladov, vencov, pilierov, stropných dosiek, základov, betónových tvárnic a pod. Pre betónový podklad existuje široká škála omietkových systémov, či už ide o strojové omietky, viacvrstvové, tenkovrstvové omietky alebo stierky. 

Vyberte si štruktúru, ktorá sa vám páči a nechajte vaše steny zažiariť.

Hrubá štrukúra pre vnútorné steny
Hrubá štruktúra

Dekoratívna hrubá štruktúra pre rustikálny vzhľad vašich stien. V kombinácii s hladkými povrchmi aj pre pekné kontrasty moderných interiérov.

Hrubá štruktúra
Hladená zrnitá vnútorná omietka
Hladená zrnitá

Kvalitné vnútorné omietky s peknou tradičnou štruktúrou povrchu, veľkosť zrna cca 1 mm, prispievajú k príjemnému pocitu domova v každom interiéri.

Hladená zrnitá
Hladená jemná vnútorná omietka
Hladená jemná

Univerzálne vnútorné omietky s jemnou štruktúrou povrchu, veľkosť zrna cca 0,6 mm, sú prvou voľbou pre každý interiér. Univerzálnosť zaručená.

Hladená jemná
Hladká gletovaná
Hladká gletovaná

Moderné a pôsobivé. Sadrové omietky alebo hladké vápenné stierky s dobrými spracovateľskými vlastnosťami umožňujú dosiahnuť hladký gletovaný povrch.

Hladká gletovaná

Kalkulácia materiálu v 4 krokoch

Pre výber vnútorných omietok podľa vašich požiadaviek môžete využiť aj kalkulátor. Vyberte si želané riešenie, zadajte metre štvorcové a zistite potrebné množstvo materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom.

Hrubá štruktúra

Štrukturovaný povrch vašich stien dosiahnete kombináciou podkladových strojových omietok a finálnych omietok nanášaných ručne.

Klima pre zdravšie bývanie

Klima omietky na vápennom základe pre lepšiu reguláciu vlhkosti v interiéri a zdravšiu klímu.

3. Finálna štrukturovaná omietka
Baumit KlimaDekor, veľkosť zrna 1, 1.5 a 2 mm.
2. Podkladová základná omietka
Tenkovrstvová omietka Baumit KlimaPerla alebo strojová omietka KlimaWhite.
1. Príprava podkladu
Baumit BetonPrimer alebo Baumit Prednástrek.  V prípade použitia omietky Baumit KlimaPerla bez prípravy podkladu.

Kvalita preverená časom

Vápennocementové omietky ako prvá voľba pre každý interiér.

3. Finálna štrukturovaná omietka
Baumit FascinaTop veľkosť zrna 1 a 2 mm.
2. Podkladová základná omietka
Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka s dvojvrstvovým spracovaním, strojové omietky Baumit MPI 25 a MPI 25 L.
1. Príprava podkladu
Baumit BetonPrimer alebo Baumit Prednástrek, Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku nanášať priamo na betón.

Hladená zrnitá

Pekná klasika

Ručná tenkovrstvová vápenno-cementová omietka s peknou tradičnou štruktúrou povrchu, veľkosť zrna cca 1 mm. 

3. Finálny interiérový náter
Baumit KlimaColor alebo bežne dostupné interiérové nátery.
2. Podkladová základná omietka
Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (dvojvrstvové spracovanie).
1. Príprava podkladu
Bez prípravy podkladu.

Vnútorné omietky

Hladená jemná

Klima omietka pre zdravé bývanie

Klima omietka na vápennom základe aktívne reguluje vlhkosť v interiéri, eliminuje pôsobenie škodlivín a vďaka vysokému pH bráni rastu plesní.

1. Finálny interiérový náter
Baumit KlimaColor 
2. Podkladová základná omietka
Baumit KlimaWhite pre strojové spracovanie. Optimálna hrúbka omietky 1,5 - 2 cm.
3. Príprava podkladu
Použiť Baumit BetonPrimer alebo Baumit Prednástrek pre lepšiu prídržnosť

Vnútorné omietky pre lepšiu klímu

Kvalita preverená časom

Vápenno-cementové omietky na strojové spracovanie

3. Finálny interiérový náter
Baumit KlimaColor alebo bežne dostupné interiérové nátery.
2. Podkladová základná omietka
Ľahká vápennocementová omietka Baumit MPI 25MPI 25 L pre strojové spracovanie.
1. Príprava podkladu
Použiť Baumit BetonPrimer alebo Baumit Prednástrek.

Sadrové omietky

Na ručné a strojové spracovanie s hladeným povrchom.

3. Finálny interiérový náter
Bežne dostupné interiérové nátery.
2. Podkladová základná omietka
Sadrová strojová omietka Baumit Ratio 20.
1. Príprava podkladu
Použiť Baumit BetonPrimer.

Hladká gletovaná

Moderné a pôsobivé

Sadrové strojové omietky Baumit Ratio

3. Finálny interiérový náter
Bežne dostupné interiérové nátery.
2. Podkladová základná omietka
Sadrová omietka Baumit RatioGlatt alebo ľahká RatioGlatt L s hladkým gletovaným povrchom.
1. Príprava podkladu
Použiť Baumit BetonPrimer príp. BetonKontakt

Vnútorné omietky

Zdravé, spoľahlivé a krásne

Hladký povrch stien pomocou vápennej stierky pre zlepšenie vnútornej klímy, bez škodlivín, odolná voči mikroorganizmom.

4. Finálny interiérový náter
Baumit KlimaColor alebo bežne dostupné interiérové nátery.
3. Vápenná hladká stierka
Biela hladká stierka Baumit KlimaFino alebo pastézna stierka KlimaFinish pripravená na okamžité použitie. Stierky je možné nanášať aj priamo na hladký betón alebo sadrokartón.
2. Podkladová základná omietka
Klima omietky Baumit KlimaWhite, stierka KlimaPerla na báze vápna pre optimálnu reguláciu vlhkosti v interiéri, univerzálne vápennocementové omietky Baumit MPI 25, MPI 25 L alebo Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka.
1. Príprava podkladu
Použiť Baumit BetonPrimer alebo Baumit Prednástrek. Tenkovrstvové omietky KlimaPerla a Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka nanášať priamo na betón.