Slovensko

Menu

clear

Baumit RatioGlatt

Sadrová strojová omietka pre hladké gletované povrchy v interiéri.

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B2/50/2 podľa STN EN 13 279-1.

  • Sadrová jednovrstvová omietka

  • Strojové spracovanie

  • Gletovaný povrch

Vysoko a nerovnomerne nasiakavé murivo, ako napr. tehla alebo pórobetón, ošetriť penetráciou Baumit Regulátor nasiakavosti. Betónový podklad ošetriť penetráciou Baumit BetonKontakt alebo Baumit SuperPrimer. Sadrová gletovaná omietka Baumit RatioGlatt je vhodná aj na omietanie stien so stenovým vykurovaním.

Varianty

Balenie
30 kg vrece
Počet balení na palete:
40
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Pevnosť v tlaku
> 2 MPa
Objemová hmotnosť
cca 1150 kg/m³
Max. hrúbka
25 mm v jednom pracovnom kroku
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm pri stene, 8 mm pri strope
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 MPa
Spotreba
cca 11 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 2.7 m²/cm/vrece
Spotreba vody
automatické dávkovanie
Veľkosť zrna
max. 1 mm
Balenie
30 kg vrece, 1 paleta = 40 vriec = 1200 kg
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Pevnosť v tlaku
> 2 MPa
Objemová hmotnosť
cca 1150 kg/m³
Max. hrúbka
25 mm v jednom pracovnom kroku
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm pri stene, 8 mm pri strope
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 MPa
Spotreba
cca 11 kg/m²/cm
Veľkosť zrna
max. 1 mm
Balenie
Silo
Baumit RatioGlatt
star_border
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia vnútorných omietok

Vyberte si vhodné riešenie pre vaše vnútorné steny a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.