Slovensko

Menu

clear

Baumit RatioGlatt

Sadrová strojová omietka pre hladké gletované povrchy v interiéri.

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B2/50/2 podľa STN EN 13 279-1.

  • Gletovaná

  • Strojové spracovanie

  • Interiér

Vysoko a nerovnomerne nasiakavé murivo, ako napr. tehla alebo pórobetón, ošetriť penetráciou Baumit Regulátor nasiakavosti. Betónový podklad ošetriť penetráciou Baumit BetonKontakt alebo BetonPrimer.

Varianty

Balenie
30 kg vrece
Počet balení na palete:
40
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6 W/(m.K)
Pevnosť v tlaku
> 2 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1150 kg/m³
Max. hrúbka
25 /1 vrstva
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 N/mm²
Spotreba
cca 11 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 2.7 m²/cm/Sack
Spotreba vody
automatické dávkovanie
Veľkosť zrna
1 mm
Balenie
30 kg vrece, 1 paleta = 40 vriec = 1200 kg
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6 W/(m.K)
Pevnosť v tlaku
> 2 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1150 kg/m³
Max. hrúbka
25 /1 vrstva
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 N/mm²
Spotreba
cca 11 kg/m²/cm
Balenie
Silo
Baumit RatioGlatt
star_border

Vyberte si vnútornú omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu s orientačným cenovým rozpočtom