Baumit MPI 25

Vápennocementová vnútorná strojová omietka pre hladené jemné povrchy.

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením.

  • Vápennocementová jednovrstvová omietka

  • Strojové spracovanie

  • Pre interiér

Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm a povrch zahladiť. Pri navzájom previazaných zmiešaných murivách alebo pri styku murivo-preklad, murivo-veniec a pod. odporúčame omietku vystužiť Baumit Výstužou omietok. Po nanesení cca 2/3 celkovej hrúbky omietky zatlačiť výstuž do omietky a prekryť zvyškom omietky.

Baumit MPI 25

Aktuálny technický list

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia vnútorných omietok

Vyberte si vhodné riešenie pre vaše vnútorné steny a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.Pracovný postup

Vnútorná omietka MPI 25_omietací stroj

1. Miešanie omietky

Omietku spracovávame omietacími strojmi napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod. V strojoch sa nesmú nachádzať zvyšky materiálov na báze sadry.

Omietka MPI 25_silo

2. Silo

Vnútornú omietku MPI 25 je možné dodať aj v sile.

Vyplnenie drážok_MPI 25

3. Príprava podkladu

Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. vyplníme min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vhodným materiálom napr. Baumit SpeedFix.

Osadenie rohových profilov_MPI 25

4. Osadenie profilov

Pred začatím omietacích prác osadíme na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách.

Príprava podkladu_tehla_MPI 25

5. Príprava podkladu - tehla

Na novú tehlu bez prípravy podkladu. V prípade silno nasiakavého podkladu ho navlhčíme. Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky.

Penetrácia na betón_MPI 25

6. Príprava podkladu - betón

Na betónové časti nanesieme penetračný náter Baumit BetonPrimer, technologická prestávka  cca 12 hod.

Strojná nanášanie omietky_MPI 25

7. Nanášanie omietky

Omietku striekame na podklad v tvare húsenice v požadovanej hrúbke. Hrúbku omietky do 25 mm nanášame v jednom pracovnom kroku alebo pri dvojvrstovovom spracovaní systémom čerstvé do čerstvého. Pri hrúbke omietky do 30 mm alebo pri premenlivých hrúbkach nanesieme 1. vrstvu v hrúbke max. 25 mm, stiahneme latou a po 24 hod. nanesieme 2. vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm.

Vystuženie omietky sieťkou_MPI 25

8. Vystužovanie omietky

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo–preklad, murivo–veniec a pod. Najprv nanesieme cca 2/3 hrúbky omietky, vložíme výstuž a nanesieme zvyšnú omietku.

Stiahnutie omietky latou_MPI 25

9. Stiahnutie omietky latou

 Následne omietku stiahneme latou (h-profil) do roviny.

Zahladenie omietky_MPI 25

10. Zahladenie omietky

Po miernom zatuhnutí povrch omietky vhodným plochým polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým hladidlom vyhladíme.

Zrenie omietky_MPI 25

11. Zrenie omietky

Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je min. 10 dní/1 cm hrúbky omietky. Čerstvo omietnuté plochy  udržiavame min. 2 dni vo vlhkom stave.