Baumit Grund

Penetračný náter pod omietky, potery a lepidlá

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel, modrej farby. Baumit Grund nahrádza aj výrobok Baumit Regulátor nasiakavosti.

  • Na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

  • Pod omietky, potery, stierky a lepidlá na obklady

  • Do interiéru i exteréru

Riedenie: 1 diel koncentrátu/ 2–3 diely vody podľa nasiakavosti podkladu – príprava podkladu pre omietky. V prípade použitia ako príprava podkladu pre podlahové potery a stierky neriediť!

Baumit Grund

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Baumit Kalkulátor

Vytvorte si rozpočet a vypočítajte spotrebu materiálu

Pri realizácii omietok, poterov a stierok alebo pri obkladoch a dlažbách nezabudnite na správnu prípravu podkladu.