Výskumný park Viva - Kvalita stavebných materiálov
star_border

Výskumný park Viva

Vzduch je naša základná potravina. Až 90 % času trávime vo vnútornom prostredí, preto je kvalita vzduchu v miestnosti kľúčová pre naše zdravie. Vedeli ste, že stavebné materiály výrazne ovplyvňujú kvalitu vzduchu, ktorý dýchame? 

Aby sme zdravo bývali. Overené výskumom

Zdravé bývanie je našou prioritou. Preto Baumit spustil projekt „Zdraviu prospešné materiály budúcnosti“. Jeho cieľom je získať poznatky o vplyve materiálov na pohodu a zdravie človeka.

„Chceme, aby sa ľudia cítili vo svojich domovoch zdravo a príjemne. Všetko, čo je k tomu potrebné, skúmame tu.“ Robert Schmid, majiteľ spoločnosti.

V rakúskom Wopfingu vznikol najväčší výskumný park v Európe pre výskum kvality stavebných materiálov. Od roku 2015 nepretržite zbierame dáta o vlhkosti, teplote, ale aj rôzne akustické parametre. Spracovali sme vyše 5 miliónov dát.

13 skúšobných domov, rovnaké podmienky

Objekty majú rovnaké rozmery a sú vystavané z rôznych materiálov. Zber dát prebieha v 9 z 10 domčekov za rôzne simulovaných podmienok. Merania sú plne automatizované a zhromažďujú sa v desiatom objekte, kde je nainštalovaná riadiaca jednotka. ďalšie tri objekty sú vo výstavbe.

Ako prebieha analýza dát?

Zber dát z jednotlivých objektov je anonymizovaný. Vygenerované dáta sú odosielané externým partnerom (Odborná vysoká škola Pinkafeld, Rakúsky inštitút pre stavebnú ekológiu a Lekárska fakulta vo Viedni), kde sú následne vyhodnocované. Zároveň sa posudzuje aj ich vplyv na zdravie a pohodu pri bývaní. Pre jeden objekt sa týždenne zozbiera viac ako 30 tisíc rôznych meraní.

Merania vo výsumnom parku Viva

Čo skúmame?

Zozbierané dáta posudzujeme z medicínskeho hľadiska. Zameriavame sa na parametre ako vnútorná klíma, vzdušné ióny, VOC (prchavé organické zlúčeniny), hluk, zápach. Skúmajú sa aj alergické reakcie, únava, stres alebo kvalita spánku. Meria sa aj úspora energií, akumulácia, výkyvy teplôt, sezónne zmeny, sorpčné vlastnosti a paropriepustnosť stavebných materiálov.

Výskumný park Viva

Čo sme zistili? Ako stavať zdravo?

Spôsob výstavby a kvalita použitých materiálov má zásadný vplyv na ľudské zdravie a kvalitu bývania. Výsledky meraní z výskumného parku môžeme zhrnúť do troch základných bodov. Prvoradé je kvalitné zateplenie, masívnosť stavebnej konštrukcie a dôležitá je aj kvalita interiérových materiálov. Tieto body sú natoľko dôležité, že sme ich v Baumite nazvali 3 piliere pre zdravé bývanie.

Zateplenie na prvom mieste
Zateplenie na prvom mieste

Zdravé bývanie začína na vašej fasáde. Zateplenie pre ochranu a pohodu.

Zistiť viac
Interiér v pohode
Interiér v pohode

Zdravé steny, zdravý vzduch. Klima omietky pre zdravý život.

Zistiť viac
Na hmotnosti záleží
Hmotnosť zaváži

Užívaj si zdravý domov. Masívne konštrukcie pre viac pohody.

Zistiť viac

1. Kvalitné zateplenie

Dobre zateplený dom nám prináša mnoho výhod. Chcete investovať do zateplenia? Okrem úspor energií vychádza lepšie aj v ďalších fyzikálnych parametroch a obyvateľom zabezpečuje tepelnú pohodu. Zateplený dom zabezpečuje lepšiu teplotnú stálosť vnútorného prostredia. V lete je v dome príjemne chladno a v zime príjemne teplo.

Zateplená fasáda

Chystáte sa zatepľovať? Vypočítajte si, koľko materiálu budete potrebovať a aká bude cena za materiál.

2. Masívne konštrukcie

Pri všetkých meraniach vo výskumnom parku najlepšie obstáli masívne stavby so zateplením.
Masívne materiály ako betón, tradičné tehly, drevo s veľkou objemovou hmotnosťou sa vyznačujú vyššou akumulačnou schopnosťou. V zime tak dokážu udržať lepšie teplo a v lete v kombinácii so zateplením nedochádza k prehrievaniu interiéru.

Masívne konštrukcie
  • Kombinácia tehly a omietky je najlepšou voľbou pre dosiahnutie optimálnej klímy v interiéri
  • Kombinácia betónu a omietky zabezpečuje dobré zvukovoizolačné vlastnosti a chráni pred elektro-smogom
  • Masívne drevo vytvára v miestnosti dobré akustické podmienky a reguluje vnútornú klímu
Interiér v pohode

3. Na kvalite interiérových materiálov záleží

Chcete mať doma optimálnu vlhkosť? Vetranie a vykurovanie nestačí. Steny spolu s omietkami tvoria veľkú plochu, ktorá pri správnom výbere materiálov pomáha regulovať vlhkosť v interiéri bez veľkých výkyvov.

Všetko záleží od schopnosti materiálov prebytočnú vlhkosť absorbovať a v prípade nedostatočnej vlhkosti ju vrátiť späť. Vnútorná omietka Baumit Klima v hrúbke 2 cm významnou mierou pomáha regulovať vnútornú vzdušnú vlhkosť a znižuje mieru výskytu organizmov škodlivých pre naše zdravie. Ľudia sa cítia najlepšie, ak sa vlhkosť vzduchu pohybuje v rozmedzí 40 až 60 %.

Chcete bývať zdravo? Pozrite si novinky na Baumit blogu.