Dom č. 1

Dom č. 1

Dom č. 1

Celkový súhrn

Komfort
Dom č. 1

Zateplené betónové steny s vnútornou disperznou stierkou a farbou

+ Čítať viac

Dom má 18 cm hrubé betónové steny schopné uskladniť teplo, t. j. s relatívne vysokou schopnosťou tepelnej akumulácie. Tepelná kapacita domu bola vyhodnotená ako vysoká. Vysoká tepelná akumulačná schopnosť betónu a vonkajšie zateplenie stavby s izolantom z resolovej peny s hrúbkou 14 cm zabezpečuje navyše ochranu pred letným prehrievaním. Schopnosť regulovať vlhkosť v interiéri bola vyhodnotená ako nízka, a to kvôli nízkej absorpčnej schopnosti vnútorných materiálov.

Popis domu

Obvodová stena: Betón
Hrúbka steny: 18 cm
Vnútorná omietka: -
Interiérová farba: -
Hrúbka izolácie: 14 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním
Tepelná akumulácia
Regulácia vlhkosti
Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu stien

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia
Akustika
Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia
Intenzita zápachu
Virtuálna 3D prehliadka

Porovnanie