Slovensko

Baumit Prednástrek 2 mm

Vorspritzer 2 mm

Kontaktný mostík na zlepšenie prídržnosti omietky k podkladu.

Cementový prednástrek tzv. špric, ručne a strojovo spracovateľný.

  • Cementový prednástrek

  • Ručné a strojové spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Baumit Prednástrek na podklad aplikovať ručne alebo strojovo. Na zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti nanášať prednástrek so 100 % krytím. Na zlepšenie priľnavosti nanášať prednástrek s čiastočným napr. 50 % krytím. Pri ručnom spracovaní Baumit Prednástrek nahadzovať na vopred navlhčený podklad murárskou lyžicou. Pri strojnom spracovaní pomocou vhodného omietaceho stroja, napr. PFT G4, m-tec m3, Putzknecht S58 a pod.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
cca 22
Kapilárna nasiakavosť w
W0 (podľa STN EN 998-1)
Pevnosť v tlaku
≥ 15 MPa
Objemová hmotnosť
cca 1600 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Doba schnutia
cca 3 dni (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 7 kg/m² pri 100 % krytí
Výdatnosť
cca 6 m²/vrece pri 100 % krytí
Spotreba vody
10 - 11 l/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.8 W/(m.K)
Max. veľkosť zrna
2 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Baumit Prednástrek 2 mm
star_border

Vyberte si želanú skladbu omietky a urobte si základný cenový rozpočet