Baumit Prednástrek 2 mm

Vorspritzer 2 mm

Kontaktný mostík na zlepšenie prídržnosti omietky k podkladu.

Cementový prednástrek tzv. špric, ručne a strojovo spracovateľný.

  • Cementový prednástrek

  • Ručné a strojové spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Baumit Prednástrek na podklad aplikovať ručne alebo strojovo. Na zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti nanášať prednástrek so 100 % krytím. Na zlepšenie priľnavosti nanášať prednástrek s čiastočným napr. 50 % krytím. Pri ručnom spracovaní Baumit Prednástrek nahadzovať na vopred navlhčený podklad murárskou lyžicou. Pri strojnom spracovaní pomocou vhodného omietaceho stroja, napr. PFT G4, m-tec m3, Putzknecht S58 a pod.

Baumit Prednástrek 2 mm

Vyberte si želanú skladbu omietky a urobte si základný cenový rozpočet