Slovensko

"Chceme, aby sa ľudia vo svojich domoch cítili dobre.
Naše produkty sme vyvinuli na základe výskumov vo výskumnom parku Viva"

Mag. Robert Schmid, zakladateľ výskumného parku Viva

Výskumný park Viva na porovnávanie stavebných materiálov je najväčším výskumným zariadením v Európe.
 

Jeho hlavným cieľom je presne zmerať a vyhodnotiť vplyv rôznych stavebných materiálov na komfort bývania prostredníctvom simulácie typického správania používateľa.

Ako prebiehal výskum.

Dáta sa začali zbierať v roku 2015, kedy bolo postavených prvých 10 výskumných domov. Všetky domy boli postavené s rovnakými vnútornými rozmermi: 3 x 4 m a 2,8 m na výšku. Pozostávajú z jednej miestnosti, v ktorej sa nachádza jedno okno a dvere. Steny, ako aj jednotlivé vonkajšie a vnútorné vrstvy domov boli postavené z rôznych stavebných materiálov, ako je betón, tehla, masívne drevo a rôzne vnútorné a vonkajšie nátery.

Výskumné domy sú usporiadané v presne určenom rastri tak, aby bol zabezpečený rovnaký prísun slnečného svetla. Dom č. 8 slúži na meranie vonkajších podmienok: teplota, vietor, vlhkosť atď. Tieto údaje sú následne odosielané do dátového centra, ktoré priebežne zhromažďuje merané dáta aj zo všetkých ostatných domov. Dom č. 5 sa v súčasnosti používa na testovanie nových produktov Baumit. Pre rozšírenie výskumu v roku 2018 a 2019 bol výskumný park rozšírený o ďalšie 3 domy z tehly a pórobetónu.

V každom dome je nainštalovaných 33 senzorov, ktoré merajú 10 rôznych parametrov. Počas dvoch rokov sa zozbieralo 5 miliónov dát.

33

SENZOROV

10

RÔZNYCH PARAMETROV

+5

MILIÓNOV DÁT

Analýza výsledných dát

Výskumný park Viva bol založený v roku 2014 podľa vedeckých požiadaviek a v spolupráci s externými inštitúciami:

- Lekárska univerzita Viedeň
(Oddelenie enviromentálnej hygieny a medicíny)
- IBO
(Rakúsky inštitút pre stavebnú biológiu a ekológiu)
- FH Burgenland
(Univerzita pre aplikované vedy)

Aplikovanie výsledkov výskumu

V závislosti od zadania, finálne výsledky sú hodnotené a kontrolované externými inštitúciami, ktoré sa následne aplikujú v rôznych oblastiach:

- Dokážeme zhodnotiť silné a slabé stránky jednotlivých typov konštrukcií a stavebných materiálov.
- Našim zákazníkom vieme poradiť a navrhnúť na mieru šité riešenia.
- Prirodzene, testujeme aj naše vlastné produkty a riešenia, a overujeme tým ich efektivitu.

Výsledky výskumu využíva na zlepšovanie súčasných a vývoj nových produktov aj naše oddelenie pre výskum a vývoj.
Všetko, čo by ste mali vedieť o zdravom bývaní.


Letné horúčavy.

zistiť viac


Chlad v zime.

zistiť viac


Vlhkosť v interiéri.

zistiť viac


Porovnanie