Slovensko

OCHRANA PRED ELEKTROMAGNETICKÝM ŽIARENÍM

Ktoré stavebné materiály poskytujú najefektívnejšiu ochranu pred vysoko frekvenčným žiarením?

Elektromagnetické žiarenie s vysokými frekvenciami vyžarujú antény, ktoré primárne využívajú komunikačné technológie. Medzi ďalšie zdroje elektromagnetického žiarenia patria televízne a rozhlasové vysielače. Pokiaľ súčasných poznatkov, dôležitá je celková expozícia, t. j. celková expozícia elektromagnetickému poľu, ktorej sú ľudia vystavení.

Vo výskumnom parku Viva sa skúmala schopnosť ochrany jednotlivých typov domov pred troma najbežnejšími typmi mobilného žiarenia (900 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz).

Výsledky:

- Domy z betónu a domy z masívneho dreva poskytli najlepšiu ochranu pri všetkých troch frekvenciách.
- Montované drevostavby a dom z 50 cm tehly dosiahli priemerné výsledky.
- Dom z 25 cm tehly mal nízku schopnosť ochrany pred elektromagnetickým žiarením.

Na druhej strane, vysoká ochrana pred vonkajším elektromagnetickým žiarením spôsobuje, že žiarenie z mobilných telefónov v interiéri je intenzívnejšie.

Merania prebiehali pod záštitou Rakúskeho inštitútu pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO vo Viedni
Projekt: 2015 - 2017


Porovnanie