DÝCHAJTE LEPŠÍ VNÚTORNÝ VZDUCH

V súčasnosti ľudia trávia až 90 % svojho času vnútri budov. Kvalita vzduchu v interiéri je preto nesmierne dôležitá pre našu pohodu, zdravie a kvalitu života. Kvalitu vnútorného vzduchu ovyplyvňuje viacero faktorov. Vnútorný vzduch klasifikovaný ako "dobrý" musí byť bez zápachu, s nízkym obsahom znečistenia a bohatý na kyslík.
Výsledky meraní vo výskumnom parku Viva hovoria o tom, ktoré stavebné materiály môžu ovplyvniť vnútornú klímu a čo môžeme urobiť, aby sme kvalitu vnútorného vzduchu zvýšili.

Aký je vzťah medzi zápachom a rôznym typom konštrukcie?

Neželaný zápach spôsobený stavebnými materiálmi nemusí byť len nepríjemný, ale môže indikovať aj obsah škodlivých látok. Zápach môžu spôsobovať rôzne prchavé látky.

Merania a testy na zápach vykonávali experti po 7 a 14 mesiacoch od dokončenia výstavby domčekov vo výskumnom parku Viva.

Výsledky:

- Existuje priame spojenie medzi zápachom a konkrétnym typom konštrukcie.
- Zateplené domy z betónu a tehly dosiahli nízku intenzitu zápachu a boli klasifikované ako "prijateľné". Naopak domy s drevenou rámovou konštrukciou a sadrokartónovým obložením, ako aj masívny drevený dom mali vysokú intenzitu zápachu a to aj po 14 mesiacoch. Zároveň zápach v týchto domoch vnímali ako nepríjemný. Z tohto dôvodu tento typ konštrukcií bol klasifikovaný ako "neprijateľný".

Merania prebiehali pod záštitou Rakúskeho inštitútu pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO vo Viedni
Projekt: 2015 - 2017

Ktoré stavebné materiály majú nízky obsah škodlivých látok?

Zdravé prostredie vo vnútorných priestoroch je každým dňom dôležitejšie. Otázka kvality ovzdušia v interiéri a úrovne jeho znečistenia je stále aktuálnejšia a venuje sa jej stále väčšia pozornosť. Ktoré znečisťujúce látky sa stavebnými konštrukciami a materiálmi dostávajú do interiéru a v akom množstve? Odpoveď na tieto otázky hľadali odborníci z výskumného parku Viva testovaním koncentrácie VOC* a formaldehydu v rôznych typoch výskumných domov.

* VOC (volatile organic compounds) sú dráždivé látky a pachy, ktoré sa nachádzajú v mnohých stavebných materiálov. Ľahko sa odparujú už aj pri nízkych teplotách.

Výsledky

- Betón / tehla
Domy postavené z betónu a tehly s minerálnou vnútornou omietkou vykazovali nízke hodnoty VOC. Do takýchto domov sa môžete bez váhania nasťahovať ihneď po dokončení stavby.
- Montovaná drevostavba
Montované drevostavby vykazovali zvýšené hodnoty VOC v prvých mesiacoch po dokončení stavby. Citliví ľudia by mali, ak je to možné, počkať aj niekoľko mesiacov, kým sa nasťahujú do takéhoto typu domu.
- Dom z masívneho dreva
Každý, kto stavia drevený dom (v závislosti od typu konštrukcie a dreva), musí rátať s tým, že za určitých okolností, látky špecifické pre drevo, ako sú terpény, môžu byť prítomné vo vnútornom vzduchu ešte veľmi dlhý čas.

Merania prebiehali pod záštitou Rakúskeho inštitútu pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO vo Viedni
Projekt: 2015 - 2017

Ako zvýšiť kvalitu vzduchu so vzdušnými iónmi?

Vzdušné ióny sú malé, elektricky nabité, prirodzene sa vyskytujúce častice vu vzduchu. Vedecké štúdie zistili, že vzdušné ióny majú pozitívny vplyv na kvalitu vnútorného vzduchu. Zároveň znižujú množstvo peľu a jemného prachu vo vnútornom vzduchu. Experimenty navyše ukázali, že vzdušné ióny môžu mať pozitívny vplyv aj na psychiku a výkonnosť ľudí.

Použitím špeciálneho minerálneho vnútorného náteru (Baumit Ionit), je možné navýšiť koncentráciu vzdušných iónov v interiéri.

Merania koncentrácie vzdušných iónov prebiehali vo výskumnom parku Viva od septembra 2016 do roku 2017. Výsledky ukázali, že priemerná koncentráciu vzdušných iónov v domoch s vnútorným náterom Baumit Ionit bola dvojnásobná oproti domom s bežným náterom.

Merania vyhodnocovala firma Baumit Beteiligungen GmbH v spolupráci so vzdelávacím a výskumným inštitútom pre chemický priemysel HTL Rosensteingasse vo Viedni.
Projekt: 2015 - 2017


Porovnanie