OPTIMÁLNA VNÚTORNÁ KLÍMA

Vnútorná klíma budov má veľký vplyv na zdravie jej obyvateľov. Vytvorenie príjemnej a zdravej vnútornej klímy ovplyvňuje hlavne vnútorná teplota vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu.

Ideálna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí 40 a 60 percent. Vplyv stavebných materiálov na vnútornú klímu, vlhkosť vzduchu, vnútornú teplotu je skúmaný v reálnych podmienkach na rôznych typoch domov vo výskumnom parku Viva.

Ako ovplyvňuje vnútorná omietka a tepelná izolácia vlhkosť vzduchu v interiéri?

Aby vedci zistili ako rôzne stavebné materiály dokážu regulovať vlhkosť v interiéri, prebiehali merania vlhkosti v jednotlivých výskumných domčekoch počas niekoľkých týždňov. Bežné správanie domácnosti ako varenie, sprchovanie, vetranie a pod. bolo v domoch automaticky simulované.

Výsledky:

- Minerálne, paropriepustné, vápenné omietky dokázali vlhkosť regulovať najefektívnejšie a najrýchlejšie, čím mali najpriaznivejší vplyv na zabezpečenie ideálnej vnútornej klímy

- Najlepšiu reguláciu vlhkosti dosiahla vnútorná omietka (Baumit KlimaWhite) s hrúbkou 1,5 cm

- Tepelná izolácia má pozitívny vplyv na vlhkosť vzduchu v interiéri. Pri nedostatočnom zateplení sa strata tepla reguluje zvýšeným kúrením, čo spôsobuje suchý vzduch v miestnosti

Merania prebiehali a boli vyhodnocované Univerzitou pre aplikované vedy Burgenland v Rakúsku
Projekt: 2015 - 2017

Ktoré stavebné materiály nalepšie zabezpečia príjemnú vnútornú teplotu?

Pocit, či nám je teplo alebo zima v miestnosti závisí od pocitovej teploty. Tú ovplyvňujú dva faktory: vnútorná teplota vzduchu a teplota na povrchu stien. Ktorý stavebný materiál poskytuje najlepšiu ochranu pred chladom v zime a pred letným prehrievaním v lete? Odpovede na tieto otázky hľadali vedci vo výskumnom parku Viva. Počas jedného zimného obdobia a dvoch letných periód merali a následne vyhodnocovali priebeh teploty na vnútornom povrchu stien vo výskumných domčekoch.

Výsledky – kolísanie teploty na vnútornom povrchu stien:

- Zateplené betónové domy vykazovali najnižšie teplotné výkyvy
- Tehlové zateplené domy a dom z masívneho dreva vykazovali priemerné teplotné výkyvy
- Montované drevostavby vykazovali vysoké teplotné výkyvy
- Nezateplený tehlový dom vykazoval najvyššie teplotné výkyvy

Nízke teplotné výkyvy na povrchu stien zabezpečujú vyrovnanú vnútornú teplotu vzduchu. Popri meraniach teplôt povrchu stien sa zaznamenávali aj zmeny vnútornej teploty vzduchu počas celého roka. Merania prebiehali a boli vyhodnocované Univerzitou pre aplikované vedy Burgenland v Rakúsku
Projekt: 2015 - 2017

Výsledky – Vnútorná teplota vzduchu::

Vnútorné teploty vzduchu v zateplených domoch počas extrémne horúceho leta 2015, kedy vonkajšia teplota vystúpila až na 36 °C, boli až o 5 °C nižšie ako v nezateplenom tehlovom dome.

Priebeh vnútornej teploty vzduchu v domoch počas leta (priemerné hodnoty):

- Zateplené domy z tehly alebo betónu – 26 °C (ešte tepelná pohoda)
- Dom z masívneho dreva - 28 °C
- Montovaná drevostavba - 29 °C
- Nezateplený tehlový dom - 30 °C

Tak ako aj tepelná izolácia, aj masívne steny (s veľkou objemovou hmotnosťou) majú významný vplyv na stabilnú teplotu vzduchu v interiéri. Merania vo výskumnom parku Viva potvrdili, že masívne steny slúžia ako zásobnik energie nielen v zime, ale aj v lete. Počas horúcich dní ukladajú teplo, ktoré následne vyžarujú späť počas chladnejších nočných hodín. Tento efekt zabezpečuje stabilnejšiu vnútornú teplotu vzduchu.

Akú vnútornú teplotu si zachovávajú domy počas chladných mrazivých dní? A aký má na to vplyv konkrétny typ konštrukcie a zateplenie? Aby sa zodpovedali tieto otázky, vedci simulovali vo výskumných domoch výpadok kúrenia po dobu 48 hodín a to pri vonkajších teplotách od 0 až do -12 °C.

Výsledky meraní po dvoch dňoch:
- Zateplené masívne domy z 25 cm tehly a betónu si udržali vnútornú teplotu vzduchu medzi 15 a 17 °C
- Dom z masívneho dreva, z 50 cm tehly vyplnenej minerálnou vlnou a montovaná drevostavba vykazovali vnútornú teplotu medzi 11 a 13 °C.
- Po 48 hodinách mal nezateplený tehlový dom vnútornú teplotu vzduchu len 4 °C.

Merania prebiehali a boli vyhodnocované Univerzitou pre aplikované vedy Burgenland v Rakúsku
Projekt: 2015 - 2017

Ako zdravá vnútorná klíma ovplyvňuje pohodu pri bývaní?

Výsledky analýz kvality vnútorného vzduchu (založené na skúmaní vnútornej teploty a vlhkosti vzduchu) vyhodnocovali vedci z Lekárskej univerzity vo Viedni. Skúmali vplyv vnútornej klímy a jednotlivých faktorov rôznych typov domov na pohodu pri bývaní.

Výsledky analýz hovoria jasne: typ stavebnej konštrukcie a výber stavebného materiálu má veľký vplyv na zdravie a pohodu pri bývaní.

- Najvyšší komfort pri bývaní sa dosiahol v zateplenom dome z betónu, tehly (25 cm) s minerálnou vnútornou omietkou a v dome z masívneho dreva
- Zateplená montovaná drevostavba a dom z 50 cm tehly vyplnenej minerálnou vlnou dosiahli priemerné výsledky
- Nezateplený tehlový dom nedosiahol ani minimálne normové štandardy a tak predstavuje veľmi nízku pohodu pri bývaní
- Nezateplený tehlový dom vykazoval najvyššie teplotné výkyvy

Merania prebiehali a boli vyhodnocované Univerzitou pre aplikované vedy Burgenland v Rakúsku. Vyhodnocovanie vplyvov vnútornej klímy a ďalších stavebných faktorov na komfort pri bývaní zastrešila Lekárska univerzita vo Viedni.
Projekt: 2015 - 2017


Porovnanie