90% času trávime vo vnútri. Stavebné materiály ovplyvňujú vaše zdravie. Dýchajte čistý vzduch. Bývajte zdravo s Baumitom. Zistite viac
star_border

Spoznajte 3 piliere pre zdravé bývanie

Svoje zdravie držíte vo vlastných rukách iba do určitej miery. Niektoré veci dokážeme ovplyvniť, iné nie. Dobrou správou je, že zdravie človeka ovplyvňuje na 60 % spôsob života¹) a až 25 % má na svedomí prostredie, v ktorom žijeme.

1) WHO, Svetová zdravotnícka organizácia

Bývajte zdravo s Baumitom

Až 90 % času trávime v uzavretých priestoroch. Pobyt v nekvalitnom vnútornom prostredí môže poškodiť naše zdravie. Preto sme v Baumite venovali veľa času výskumu a identifikovali sme 3 základné piliere pre zdravé bývanie. Všetky tri piliere sa navzájom ovplyvňujú a podporujú.

Zateplenie na prvom mieste
Zateplenie na prvom mieste

Zdravé bývanie začína na vašej fasáde. Zateplenie pre ochranu a pohodu.

Zistiť viac
Interiér v pohode
Interiér v pohode

Zdravé steny, zdravý vzduch. Klima omietky pre zdravý život.

Zistiť viac
Na hmotnosti záleží
Hmotnosť zaváži

Užívaj si zdravý domov. Masívne konštrukcie pre viac pohody.

Zistiť viac

Medzi najčastejšie prejavy pobytu v nekvalitnom vnútornom prostredí patria podráždené oči, vysušené sliznice, pocit upchatého nosa, bolesť v krku, podráždenie dýchacích ciest, suchá pokožka, bolesť hlavy, únava alebo poruchy koncentrácie. Týmto problémom je možné predchádzať. Mali by sme na to myslieť už pri návrhu bytov a domov, ale aj pri rekonštrukciách.

Zdravé bývanie_infografika

Faktory ovplyvňujúce kvalitu bývania

Negatívne faktory

Pozitívne faktory

Zdravie je pre človeka tou najdôležitejšou hodnotou

Je jedným z najdôležitejších predpokladov pohodlného a šťastného života. Žijeme v uponáhľanom svete plnom napätia, stresu a záväzkov. Náš organizmus je každodenne vystavovaný nezdravému životnému štýlu, strave a vzduchu. 

Všetci chceme byť vo forme a zdraví. Celoeurópsky prieskum Eurobarometer ukázal, že tri štvrtiny Európanov pokladajú zdravie za najvýznamnejšiu hodnotu, ktorá podmieňuje ich šťastie. Výskum z výskumného parku Viva ukázal, že pre zdravé bývanie sú dôležité 3 základné piliere:

Zateplenie na prvom mieste

Zateplenie nie je len obyčajné klišé. A nejde len o úsporu financií vynaložených na kúrenie. 

  • Zateplenie nám zabezpečuje príjemnú vnútornú teplotu. Ideálne je, ak rozdiel medzi teplotou na povrchu stien a vnútornou teplotou vzduchu je max. 2 – 3 °C.

Foto: Bytový dom Beautiful Elderly Life, Izola, Slovinsko; Architekt: Gužič Trplan arhitekti d.o.o.

  • Stabilná relatívna vlhkosť v interiéri je medzi 40  - 60 %. Vyššia teplota stien umožňuje nižšiu vykurovaciu teplotu v zime. A nižšia vykurovacia teplota znamená automaticky vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu.
  • Ochrana pred plesňami. Pri veľmi nízkej povrchovej teplote stien dochádza ku kondenzácii. Pri nesprávnom vetraní zase máme príliš vysokú vlhkosť vzduchu. A voda je živnou pôdou pre rast plesní, ktoré sú pre nás veľkým zdravotným rizikom.

Chystáte sa zatepľovať? Vypočítajte si, koľko materiálu budete potrebovať a aká bude cena za materiál

Interiér v pohode

  • Čistý vnútorný vzduch. Základom je správne vetranie alebo dostatočná výmena vzduchu. Okrem toho by sme mali používať prírodné minerálne materiály s čo najnižším obsahom voľných prchavých látok.
  • Príjemné bývanie. Kombinácia faktorov ako vnútorná teplota, vzdušná vlhkosť, vetranie, kvalita vzduchu, zápach nám pomôže vytvoriť príjemné prostredie pre bývanie.

Hmotnosť zaváži

  • Ochrana pred hlukom. Zvuk sa môže šíriť v pevnom materiáli alebo vzduchom. Konštrukcie navrhujme tak, aby nám pomáhali redukovať nadmerný hluk.
  • Stabilná teplota. Letné prehrievanie, ale aj náhly pokles teploty počas zimy spôsobuje „kolísanie nálady“ nášho tela s následným vplyvom na kvalitu spánku, regeneráciu a stres. Masívne materiály využívajú svoju akumulačnú schopnosť a vyrovnávajú a stabilizujú vnútornú teplotu.
  • Bez škodlivín. Používajme ekologické a minerálne materiály. Pre jednoduchosť, mnohé ekologické výrobky sú označené certifikátmi ako Natureplus alebo Emicode.