CHLAD POČAS ZIMNÝCH DNÍ

Vplyv prerušenia vykurovania na teplotu v miestnosti

Vo všetkých 10 domoch sme simulovali dvojdenné prerušenie vykurovania. Počiatočná teplota v interiéri dosahovala 21 °C a vonkajšia teplota bola -12 °C.

Výsledky, ktoré sme získali, sú naozaj zaujímavé: po dvoch dňoch bola teplota stien v nezateplenom dome 1 °C a teplota v interiéri 4 °C.

Zateplené domy s masívnymi stenami si udržali teplotu stien i teplotu v interiéri v rozmedzí 15 °C and 17 °C.

Tepelná izolácia šetrí náklady na energiu:

Merania realizované v decembri 2015 a januári 2016 ukázali, že na udržanie príjemnej interiérovej teploty 21 °C spotrebovali zateplené domy (U = 0,15) len 40 % energie, ktorú na udržanie tejto teploty potrebovali domy bez tepelnej izolácie. Prečítajte si tiež: V zime teplo, v lete chlad - aké je bývanie v zateplenom dome?

Na energii nám záleží. My ju šetríme. Ušetri aj ty.


Porovnanie