Dom č. 11

Dom č. 11

Dom č. 11

Celkový súhrn

Komfort
Dom č. 11

Dom z plnej 51 cm tehly. Simulácia staršej masívnej stavby bez zateplenia.

+ Čítať viac

Dom preukazuje nízke tepelné akumulačné schopnosti a nízku reguláciu vlhkosti v interiéri. Stabilita teploty na vnútorných povrchoch a ochrana pred letným prehrievaním bola hodnotená ako priemerná. Vnútorné sadrové omietky sú vymaľované disperznou interiérovou farbou.

Popis domu

Obvodová stena: Tehla
Hrúbka steny: 51 cm
Vnútorná omietka: Baumit RatioGlatt
Interiérová farba: -
Izolácia: -
Hrúbka izolácie: -

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním
Tepelná akumulácia
Regulácia vlhkosti
Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu stien

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia
Akustika
Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia
Intenzita zápachu
Virtuálna 3D prehliadka

Porovnanie