Slovensko

OCHRANA PRED HLUKOM / PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

Kvalitu budovy vo veľkej miere, okrem mnohých iných faktorov, ovplyvňuje aj zvuková izolácia a priestorová akustika, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska pohody a zdravia užívateľov.
Neustály rušivý vplyv hluku z okolia narúša naše zdravie, psychickú pohodu a môže spôsobovať neurózy či poruchy spánku. Preto je veľmi dôležité téme hluku a akustiky venovať pozornosť už pri návrhu stavieb.

Ktorý typ konštrukcie zabezpečuje najefektívnejšiu ochranu pred hlukom?

Pod hlukom rozumieme nežiaduce, rušivé a nepríjemné alebo škodlivé zvuky. Kedy je zvuk vnímaný už ako hluk závisí aj od subjektívnych pocitov ľudí, ale čiastočne je ho možné definovať aj pomocou merateľných veličín ako napr. hlasitosť, hladina a frekvencia zvuku. Už rozdiel 10 db môžeme vnímať ako dvojnásobný nárast hluku. Pre zvukovú izoláciu platí, že čím je vyššia hodnota, tým je lepšia ochrana pred hlukom. Aj dobrá priestorová akustika v miestnosti má rozhodujúci vplyv na pohodu v interiéri. V týchto prípadoch je potrebné myslieť na odhlučnenie konštrukcie vhodnou akustickou izoláciou.

Na zistenie, ktorý stavebný materiál najviac tlmí vonkajší hluk a ktorý zabezpečí príjemný vnútorný priestor, prebiehali merania vo výskumnom parku Viva.

Výsledky:

- Zateplené domy z betónu a tehly, ako aj dom z masívneho dreva dosiahli najlepšiu zvukovú izoláciu.
- Betónový zateplený dom s tepelnou izoláciou Baumit StarTherm resolution dosiahol najlepšiu zvukovú nepriezvučnosť a to 49 dB. Montované drevostavby mali tieto hodnoty nízke a to 40 dB. Nezateplený dom z tehly dosiahol zvukovú nepriezvučnosť 42 dB.
- Čím je lepšia zvuková izolácia, tým je komfortnejší vnútorný priestor.

Merania zastrešil Rakúsky inštitút pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO
Projekt: 2015 - 2017

Ako vplýva typ stavebného materiálu na priestorovú akustiku?

Priestorová akustika sa zaoberá kvalitou akustiky vo vnútorných priestoroch. Miestnosti so zlou akustikou majú dlhú dobu dozvuku, čo spôsobuje rušivý hluk v pozadí a sťažuje zrozumiteľnosť hovorovej reči.

Najznámejším parametrom merania akustiky v miestnosti je doba dozvuku. Všeobecne platí, že čím kratší je čas dozvuku, tým lepšia je akustika.

Aby vedci zistili do akej mieri závisí priestorová akustika od typu konštrukcie, v každom dome vo výskumnom parku Viva prebiehali merania doby dozvuku a to v 10 rôznych bodoch pri rôznych frekvenciách v rozsahu od 50 do 10 000 Hz.

Výsledky:

- Pri stredných a vysokých frekvenciách (napr. hudba) neboli namerané žiadne rozdiely medzi jednotlivými typmi domov.
- Pri nízkej frekvencii (napr. hlasy), mali montované drevostavby a domy z masívneho dreva najkratšiu dobu dozvuku. Najdlhšia doba dozvuku bola nameraná v tehlových a betónových domoch.
- V obytnom priestore boli namerané hodnoty pri nízkych frekvenciách vyhodnotené ako nekritické, pretože dobu dozvuku je možné neutralizovať zariadením interiéru, nábytkom.

Merania zastrešil Rakúsky inštitút pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO
Projekt: 2015 - 201
7


Porovnanie