Hluk nám ničí zdravie - pomôže zvuková izolácia
star_border

Hluk ničí naše zdravie - pomôže zvuková a akustická izolácia

Ľuďom, ktorí sú dlhodobo vystavení hluku nad 85 dB môže hroziť až strata sluchu. Ak sme sústavne v hlučnom prostredí okolo 70 dB hrozí nám jeho poškodenie. Sluch je jeden z našich najdôležitejších zmyslov, preto by sme sa mali dbať na prevenciu a obmedzovať pobyt na miestach, kde je hluk.

Vedeli ste? Cez deň by hladina hluku pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov nemala prekročiť 50 dB a v noci 45 dB (Zdroj: Vyhláška NR SR 549/2007 Z. z.)

Hluk a naše zdravie

Hluk je jedným zo spúšťačov úzkosti, depresie, srdcovo-cievnych chorôb či dokonca mŕtvice. Ideálne je vytvoriť také prostredie, aby sme sa škodlivému hluku vyhli. To však v bežnom živote dosiahneme čoraz ťažšie. V Baumite myslíme na zdravé bývanie a preto sme postavili výskumný park Viva v ktorom nepretržite zbierame dáta, ktoré nám pomáhajú vyhodnotiť ktoré parametre sú pre zdravé a pohodové bývanie dôležité. Prišli sme na to, že zdravé bývanie je postavené na troch základných pilieroch.

Tri základné piliere

Hmotnosť zaváži
Hmotnosť zaváži

Užívaj si zdravý domov. Masívne konštrukcie pre viac pohody.

Zistiť viac
Zateplenie fasády
Zateplenie na prvom mieste

Zdravé bývanie začína na vašej fasáde. Zateplenie pre ochranu a pohodu.

Zistiť viac
Zdravý interiér
Interiér v pohode

Zdravé steny, zdravý vzduch. Klima omietky pre zdravý život.

Zistiť viac

Naše merania nám ukázali, že ak sa chceme zbaviť hluku z ulice, potrebujeme kvalitne zateplený dom, ktorý je postavený z masívnych stavebných materiálov ako betón, tehla, prípadne masívne drevo. Zateplenie nie je len o úspore energií a tepelnej pohode v domácnosti. Pomáha tiež izolovať náš domov od rušivého hluku z vonkajšieho prostredia.

Zvuk a hluk - čo nám naozaj škodí?

Zvuk, ktorý počujeme a je pre nás nepríjemný, rušivý alebo škodlivý nazývame hlukom. Zvuk sa šíri zo zdroja ako mechanické vlnenie, ktoré rozkmitáva okolité častice a bubienok ľudského ucha ho zaznamenáva ako tzv. akustický tlak.

Výskumný park Viva

Meranie hluku vo výskumnom parku Viva

Tento tlak sa fyzikálne vyjadruje ako hladina hluku (zjednodušene hlasitosť) a udáva sa v decibeloch (dB). Vnímanie zvuku okrem toho ovplyvňuje jeho frekvencia (v hertzoch Hz). Kedy je zvuk vnímaný už ako hluk závisí aj od subjektívnych pocitov ľudí. Vnímanie zvuku je individuálne a rôzni ľudia pociťujú kombinácie hladiny a frekvencie zvuku rôzne.

Kvalitu budovy vo veľkej miere okrem mnohých iných faktorov ovplyvňuje aj zvuková izolácia a priestorová akustika, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska pohody a zdravia užívateľov. Neustály rušivý vplyv hluku z okolia narúša naše zdravie i psychickú pohodu. Môže spôsobovať neurózy, poruchy spánku, ale aj vážne ochorenia kardiovaskulárneho systému, ako je infarkt myokardu. Epidemiologické štúdie ukázali, že hluk z cestnej dopravy dosahujúcich viac ako 60 dB počas dňa zvyšuje riziko srdcového infarktu.

Výskumný park Viva

Výskumný park Viva, Wopfing, Rakúsko

Ochrana pred hlukom má podporu aj v legislatíve a tak nie sme pri porušovaní jej zásad bezmocní. Maximálne prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva a kontrolu dodržiavania platnej legislatívy zabezpečujú zase lokálne regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Keď ide o nadmerný hluk spôsobovaný inými osobami alebo susedmi, o pomoc je možné požiadať príslušné orgány miestnej samosprávy. Podľa vyhlášky SR je prípustná hladina hluku v obytných zónach cez deň 50 dB, v noci 45 dB. Téma hluku a akustiky ešte stále nemá pri návrhoch domov takú pozornosť, akú by si zaslúžila. Najmä pri návrhu domov v oblastiach so zvýšeným hlukovým zaťažením môžete pritom dopad hluku znížiť správnym výberom materiálov, konštrukčných skladieb, detailov a tvaru domov.

Ako sa meria hluk?

Hluk sa meria hlukomerom, pričom sa môže jednať o akreditované alebo neakreditované meranie. Ak chcete odmerať hluk v domácnosti a nepotrebujete ho na právne účely postačí vám aplikácia v mobile. Na akreditované merania sa používajú kalibrované prístroje a takéto meranie môže byť finančne náročnejšie.

Náš tip: Stiahnite si aplikáciu na meranie hluku do mobilu a zistite, či máte hlučné alebo tiché prostredie. Aspoň raz denne si na niekoľko minút užívajte absolútne ticho a meditujte. 

Ako znížiť hluk z ulice?

Najrozhodujúcejším faktorom je poloha objektu a jeho umiestnenie. Hladiny hluku cez deň a v noci by nemali prekročiť predpísané normové hodnoty. Ak je budova postavená vo frekventovanej oblasti, oddychové miestnosti ako sú spálne, detské a obývacie izby je potrebné umiestniť čo najďalej od zdroja hluku. Zároveň dobrá zvuková izolácia vonkajšieho plášťa budovy dokáže výrazne znížiť hladinu hluku v interiéri.

Baumit referencia

Platinia Lounge Residence, Rumunsko; architekt: Arhimar Cluj Napoca – arh. Cristian Banut

Zvuková izolácia a masívne konštrukcie

Ktorý stavebný materiál najviac tlmí vonkajší hluk a zabezpečí príjemný vnútorný priestor? Závery z výskumného parku Viva ukázali, že domy z masívneho materiálu dosahujú najlepšiu zvukovú izoláciu. V masívnych domoch bol hluk vnímaný až o polovicu menej ako pri montovaných drevostavbách. Skúmali sa pri tom bežné zdroje hluku ako premávka na ulici, hranie detí a pod.

Pri masívnych stenách s veľkou objemovou hmotnosťou platí, že čím je vyššia objemová hmotnosť, tým je vyššia aj zvuková nepriezvučnosť, čo platí pre hluk šírený vzduchom (napríklad z ulice). Ak však ide o hluk šírený v materiáloch, napríklad zo zabudovanej inštalácie, je na tom betónová stena z pohľadu ochrany pred hlukom horšie.

Vzduchová nepriezvučnosť stien_VivaPark

Akustika alebo ako znížiť hluk od susedov

Častým problémom v bytových domoch je hluk šíriaci sa medzi priečkami jednotlivých bytov alebo izieb. Aj napriek tomu, že plášť budovy je postavený z masívnych konštrukcií, jednotlivé priečky sú napríklad zo sadrokartónu alebo iného zvukovo vodivého stavebného materiálu. A tak sa stáva, že v byte počujete plač susedových detí, koncertnú skúšku husľového virtuóza, či zavýjanie psa. V týchto prípadoch je potrebné myslieť na odhlučnenie stien vhodnou akustickou izoláciou.

Zdravé bývanie Baumit

Zdroj: unsplash.com

Pomôže akustická izolácia

Téma akustiky pri návrhu budov je čoraz dôležitejšia. Predovšetkým moderné stavby s hladkými stenami, veľkými sklenenými plochami a veľkým otvoreným priestorom si vyžadujú návrh takých riešení, aby sa zabezpečila akustická pohoda. Dobrá akustika v miestnosti má rozhodujúci vplyv na pohodu v interiéri. Nezabúdajte, že rovnaké materiály môžu vykazovať rôzne zvukovoizolačné a akustické vlastnosti podľa toho, ako a kde ich použijeme. Podľa meraní z výskumného parku masívne domy z betónu alebo tehly dobre izolujú pred hlukom, ale akustika v interiéri je horšia. V tomto prípade je potrebné zvážiť zariadenie daných priestorov, výber materiálov. Pomôcť si môžeme aj štruktúrovanými omietkami alebo použiť špeciálne akustické omietky alebo panely. K ďalším tipom patria:

Tipy a triky ako na odhlučnenie bytu

 • Akustické priečky

 • Máte byt priamo pri schodisku, či výťahu? Investujte do vstupných dverí. A nezabudnite ich aj kvalitne a pevne osadiť.

 • Kvalitné okná. Schopnosť okien tlmiť hluk z exteriéru vyjadruje index nepriezvučnosti Rw. Čím je index vyšší, tým lepšie sú zvukovoizolačné vlastnosti.

 • Bývate v hlučnejšej obytnej zóne? Okrem kvalitných okien a dverí porozmýšľajte aj o riadenom vetraní. Nebudete musieť tak často otvárať okná a tým pádom budete menej vystavení hluku z vonkajšieho okolia.

 • Zavesené akustické stropy zo sadrokartónu pre odhlučnenie stropu.

 • Pri podlahách nezabúdajte na kročajovú a zvukovú izoláciu. Dbajte aj na výber podlahovej izolácie. Najlepšie je siahnuť po drevovláknitých doskách, minerálnej vlne alebo podlahovom polystyréne. Častokrát sa v praxi stáva, že podlahový polystyrén sa zamení za XPS dosky. Tieto dosky sú tvrdé a prenos hluku ešte znásobujú, čo je presne opačný efekt, ako by sme chceli pri podlahe dosiahnuť.

 • Zariadenie, interiérové doplnky ako závesy a koberce nám tiež výrazne pomáhajú tlmiť hluk. Tvrdé materiály zvuk odrážajú, mäkké a pórovité ho zas absorbujú, čím znižujú hluk.

Prerábate bytové jadro? Myslite aj na hluk!

Pri prerábaní kúpeľní a jadier automaticky siahame po ľahkom murovacom materiáli hlavne z pórobetónu. Má to svoje výhody, hlavne z pohľadu nízkej hmotnosti. Ale v prípade, ak by sme chceli eliminovať aj hluk, to už zďaleka nestačí. Prinášame vám niekoľko tipov:

 • Na vymurovanie jadra a priečok okolo WC a kúpeľne použite tvárnice s vyššou objemovou hmotnosťou, napr. plná tehla, vápennopiesková tehla.
 • Rozvody nezasekávajte priamo do steny, ale umiestnite ich do predsadenej steny. Predsadenými stenami možno si uberiete niečo málo na priestore, ale na druhej strane vám vzniknú zaujímavé odkladacie priestory  
 • Za úvahu stojí aj použitie kvalitnejších revíznych dvierok s lepšou zvukovou izoláciou.
 • Neobkladajte celú plochu v kúpeľni, ale len tam, kde hrozí odstrekujúca voda. Okolo vane, sprchy, umývadiel použite obklad a ostatné plochy ponechajte v omietke. Pre lepšiu reguláciu vlhkosti je lepšie použiť vápennocementové alebo vápenné omietky. Pre zníženie hlučnosti zase štruktúrovanejšie, zrnitejšie povrchy.
Ako odhlučniť kúpeľňu

Náš tip: Vypočítajte si cenu a spotrebu stavebného materiálu pomocou Baumit Kalkulátora

Kročajová izolácia pre podlahy a dobré vzťahy so susedmi

Podlaha v našom byte ovplyvňuje kvalitu života susedov, ktorí bývajú pod nami. Naša chôdza, pobehovanie detí či domácich miláčikov alebo celkom bežne spadnutý predmet na podlahu – to všetko vyvoláva pri kontakte s podlahou vibrácie. Tieto vibrácie sa šíria podlahou a stropom a ucho susedov ich zachytí ako viac alebo menej rušivý hluk.

Nameranú hladinu takéhoto hluku v priestore pod nami potom definujeme ako normalizovanú hladinu krokového hluku alebo zjednodušene tiež krokovú nepriezvučnosť. Označuje sa L, a udáva sa v decibeloch dB. Čím je hodnota L nižšia, tým (nielen) pre susedov lepšie.

Hluk a akustika v interiéri

Z hľadiska zvukovo-izolačných vlastností predstavuje najlepšie riešenie tzv. ťažká plávajúca podlaha realizovaná ideálne na železobetónovej stropnej konštrukcii. A to s vynikajúcou krokovou nepriezvučnosťou len 41 db (Zdroj: Knaufinsulation). Tento typ podlahy tvorí: betónový masívny strop, zvukovo-izolačná doska, fólia, roznášacia vrstva – poter, separačná podložka a nášľapná vrstva. Podmienkou dosiahnutia týchto vynikajúcich zvukovo-izolačných parametrov je však správny návrh a realizácia skladby podlahy.

Svoj vplyv má i samotná nášľapná vrstva a spôsob jej realizácie. Na poter nalepená tvrdá keramická dlažba akustické parametre podlahy zhoršuje, naopak laminátová alebo drevená podlaha realizovaná len položením na mäkkú akustickú podložku a oddelená aj od zvislých konštrukcií je pre ochranu pred hlukom prínosom.