Zateplenie domu: Ako na to? Rozpočet + ceny
star_border

Ako na zateplenie domu, koľko stojí a prečo je dobré zatepľovať? 

Rozhodli ste sa zatepľovať dom, no neviete, čo všetko to obnáša? Už cena za zateplenie domu nie je len o voľbe materiálu alebo práci. Pri realizácii sa môžu vyskytnúť ďalšie komplikácie, ktoré zvýšia plánovaný rozpočet. Skôr, ako sa do zatepľovania pustíte, dôkladne si premyslite všetky kroky, ktoré chcete realizovať.

Prečo by ste mali zatepľovanie domu zvážiť?

Zatepľovanie domu nie je len estetickou záležitosťou pre vašu nehnuteľnosť. Správny návrh zateplenia vám okrem úspory energie prinesie aj zdravšie bývanie.

 • Chráni murivo pred poveternostnými vplyvmi.
 • Zabezpečuje tepelnú pohodu v interiéri – ideálny rozdiel medzi vnútornou teplotou a teplotou na povrchu stien by nema byť väčší ako 3 – 4 °C.
 • Zníži riziko vzniku plesní – bez veľkých teplotných výkyvov, čo chráni dom pred tvorbou plesní (práve nízka teplota na povrchu stien často spôsobí kondenzáciu vody. Tým vytvára „živnú pôdu“ pre plesne).

Čo by ste mali od zateplenia domu očakávať?

Hoci sa vám na prvý pohľad môže cena zateplenia domu zdať vysoká, profitujete z toho niekoľko rokov. Okrem zdravotných benefitov pre vašu rodinu totiž v zime prináša zníženie nákladov na kúrenie či úsporu na chladení počas leta. Aké ďalšie benefity ponúka:

 • Bude spĺňať normové požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti – (STN 73 0540-2). Pre všetky nové a obnovované budovy je od 1. 1. 2016 stanovený tepelný odpor R = 4,4 m²K/W (súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 (W/(m²K) ako normalizovaná hodnota; od 1. 1. 2021 odporúčaná hodnota pre všetky budovy je R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/m²K).

Tip: Vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. sa tiež zohľadňuje, že pri energetickom hodnotení musia obnovované budovy splniť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

 • Zabráni zrážaniu vodnej pary v konštrukcii. Zateplenie eliminuje vznik kondenzácie alebo zníži jej množstvo. Ak aj v konštrukcii vznikne kondenzácia, skondenzované množstvo vodnej pary bude malé a sa odparí. Maximálne prípustné množstvo je 0,5 kg/m² za rok. Zároveň sa bude kondenzačná zóna nachádzať v mieste izolantu (nie v murive, v lepenom spoji a pod.)

 • Zabráni vzniku plesní v kúte, mimo kúta či v okolí okien,  a to zvýšením povrchovej teploty stien. Tieto zóny sú zväčša problémovými tepelnými mostami, ktoré sa viac ochladzujú, zráža sa na nich vlhkosť, čo spôsobuje vznik nebezpečných plesní. 

 • Zlepší sa tepelná pohoda v domácnosti. Rozdiel medzi teplotou na vnútornom povrchu stien a vzduchom by nemal byť väčší ako 3 – 4 °C. Zabezpečuje to optimálnu tepelnú pohodu v dome. Čím vyššiu povrchovú teplotu stien dosiahnete, tým nižšiu vykurovaciu teplotu potrebujete na to, aby ste sa cítili pohodlne.

 • Vlhkosť v dome bude stabilná. Čím vyššia je povrchová teplota stien, tým menej musíte kúriť. Ak kúrite menej, ušetríte peniaze. Takisto nedochádza k prekurovaniu, ktoré je zodpovedné za nezdravé vysušovanie vzduchu.

Je zateplenie hrubých múrov potrebné?

Pripravili sme pre vás modelový prípad starého rodinného domu v Poprade a v Bratislave. Obidva domy majú obvodové steny z plnej pálenej tehly s hrúbkou 45 cm. Modelovali sme situáciu, ak by bol dom:

 • nezateplený, 

 • zateplený 6 cm bielym polystyrénom (EPS-F) alebo 

 • zateplený 16 cm polystyrénom. 

Pre lokalitu Bratislava sme pracovali s výpočtovou vonkajšou teplotou -11 °C a pre Poprad -16 °C, podľa teplotných oblastí Slovenska v zmysle STN 73 0540-3.

Porovnanie zateplenia

Často sa stretávame s názorom, že zateplenie domu s 5 až 6 cm hrubou izoláciou je dostačujúce. Ak vám ide iba o nový vzhľad fasády, uvažujete správne. Keď od zateplenia očakávate aj menšie úniky tepla, zníženie vzniku plesní a stabilnú vlhkosť, odporúčame hrubšiu izoláciu. Pri 6 cm izolácii (EPS-F) domy v Bratislave aj v Poprade vykazujú optimálne teploty stien. Teploty v kútoch sú však hranične nízke pre Bratislavu a pod limitom pre Poprad. Predpokladáme, že v obidvoch domoch by najmä počas zimy dochádzalo k plesniveniu kútov.

Optimálne teplotu stien aj kútov dosahujú obidva domy až pri hrúbke izolácie (EPS-F) 16 centimentrov. V tomto prípade sa nemusíte obávať zrážaniu vody na stenách, ani vzniku plesní. Je iba na vás, pre ktorý typ izolácie sa rozhodnete. Kľúčové je však určiť optimálnu hrúbku zateplenia, aby nebolo iba estetickou, ale aj funkčnou a zdraviu prospešnou záležitoťou.

Aká je cena za zateplenie domu?

Odpoveď na túto otázku pokrýva celú škálu aktivít, ktoré treba pri tvorbe rozpočtu zohľadniť. Ak si nie ste istí, poraďte sa s odborníkmi. Niekedy je lepšie, keď si odborný názor overíte u viacerých zdrojov. Niektorí majstri totiž uprednostňujú „overené“ skúsenosti pred odporúčanými technologickými postupmi či normami. 

Výpočet spotreby materiálu a jeho približnú cenu si môžete jednoducho vypočítať pomocou Baumit Kalkulátora:


 • Najskôr si vyberte typ stavby – novostavba alebo rekonštrukcia.

 • Vyberte si zateplenie podľa izolantu, podkladu, vlastností alebo komplexného tepelnoizolačného systému Baumit.

 • Pokračujte výberom vhodných produktov, kde uvediete vymeranú plochu v m2.

 • Okrem materiálu na zateplenie si môžete vybrať aj produkty na zateplenie sokla či iné príslušenstvo, ako napríklad soklové, rohové či nadokenné profily. 

 • V predposlednom kroku získate podrobný prehľad o cene zateplenia domu, ktorú si môžete stiahnuť v PDF. Takisto aj údaje o množstve spotrebovaného materiálu či sumu za jednotlivé balenia.

 • Výsledná kalkulácia je v cenníkových cenách. Pre konkrétnu predajnú cenu oslovte vaše obľúbené stavebniny alebo realizátora. Osloviť môžete aj Baumit obchodného zástupcu a to vyplnením formulára v poslednej časti kalkulačky. 

Kalkulácia zateplenia

Existuje dotácia na zateplovanie domu? 

Už niekoľko rokov môžete na Slovensku čerpať dotáciu na zateplenie staršieho domu. Výška dotácie závisí aj od výšky úspory energií. Min. požadovaná úspora energií je 30 percent. Na rekonštrukciu môžete získať príspevok max. 15 000 eur. Ak na energiách ušetríte viac ako 60 %, môžete získať plus ešte 4 000 eur. Či žiadate o príspevok pred, alebo po realizácii zateplenia, štát tentokrát sľubuje ešte jednoduchšie pravidlá. Aj energetické hodnotenie rodinného domu stačí doložiť neskôr. Takisto si nezabudnite pred a počas prác robiť podrobnú fotodokumentáciu. 

Je môj dom pripravený na zatepľovanie?

Venujte čas malému „auditu“ technického stavu budovy. Skontrolujte, či nemáte vlhké obvodové múry. Ak by ste totiž zatepľovali vlhkosťou nasiaknuté múry, veľmi rýchlo by sa vám v interiéri začala tvoriť pleseň. Problém musíte preto odstrániť pred samotným zatepľovaním, čo môže byť finančne náročné. Zamerajte sa aj na stav strechy. Pokiaľ dochádza k zatekaniu po obvodovom murive, mali by ste tento problém odstrániť. 

Aj príprava podkladu stojí peniaze

Ešte predtým, ako sa pustíte do zatepľovania, zhodnoťte stav podkladu. S najväčšou pravdepodobnosťou budete podklad musieť očistiť, odmastiť, zbaviť rias či osekať starú omietku. Problémom môže byť aj drolenie omietky, trhliny na fasáde, prípadne nerovná podkladová vrstva. Pokiaľ vaša fasáda trpí niektorým z týchto neduhov, odstráňte ich aj spolu s príčinami čo najskôr. Nezabudnite opravy zohľadniť v rozpočte na zateplenie. 

Čím zatepliť? Najlepšie zateplenie je ušité presne na mieru

Nespoliehajte sa na rady susedov a nechajte si poradiť od odborníkov. Zateplenie fasády je záležitosť, z ktorej budete profitovať roky, preto stavte na istotu. Správny návrh zateplenia, odporúčaná hrúbka, typ izolantu a podobne závisí od konkrétnej stavby. Takisto aj od jej využitia či lokality, v ktorej sa nachádza. Takýto návrh vypracuje projektant alebo architekt.

V prípade rodinných domov, kde sa zväčša projekt na zateplenie nerobieva, nechajte si vypracovať energetický certifikát odoborne spôsobilou osobou. Využiť môžete aj služby, ktoré ponúka už skoro každý výrobca. Získate tak orientačný tepelnotechnický výpočet so zohľadnením parametrov konkrétnej stavby. Výsledkom je odporúčané konkrétne zateplenie, typ izolantu, jeho hrúbka, ako aj povrchová úprava. Výpočty zohľadňujú aj aktuálne technické normy. 

Na rodinné domy môžete použiť aj obľúbenú maltu Baumit DuoContact na lepenie a stierkovanie polystyrénových alebo minerálnych tepelnoizolačných dosiek. 

Zateplenie bytového domu

Pokiaľ máte na starosti zateplenie bytového domu alebo väčšej nehnuteľnosti, venujte pozornosť systémovému zatepleniu so všetkými technickými posúdeniami a certifikátmi. Skladby sú zosúladené a odskúšané. 

Ako bude vyzerať finálna fasáda?

Snívate o tmavej fasáde? Teraz sa ľahko zorientujete. Pre tmavé fasády platia ešte jednoduchšie pravidlá. Stačí si vybrať len správny typ fasádnej omietky. 
Pri výbere farby na fasádu   si pozrite, akú ma hodnotu súčiniteľa odrazivosti HBW. Pre tmavé odtiene s HBW < 20 použite vybrané fasádne omietky a farby: Baumit PuraTop, Baumit StarTop a Baumit CrystalTop.
Dizajnové tmavé fasády sú moderné, no pohlcujú viac slnečného žiarenia a dochádza k väčšiemu prehrievaniu fasády. Farebné odtiene Baumit Life vo vybraných povrchových úpravách vďaka použitiu vysokokvalitných špeciálnych pigmentov (tzv. cool pigmentov) sa na fasáde prehrievajú oveľa menej ako bežné omietky. 
Myslite na farbu už vopred. Kvalitnejšie fasádne omietky môžu opäť o niečo váš rozpočet navýšiť. 

Tmavé fasády

Riešenie detailov a obkladu na fasáde

Ideálne je, ak si vopred premyslíte, aký typ fasády by ste chceli mať. Pokiaľ túžite po fasáde s obkladom, prispôsobte tomu aj nosnú konštrukciu zateplenia. Zohľadnite tiež cenu za špárovanie a lepenie takéhoto obkladu. Či už budete riešiť kamenný obklad, alebo nie, pri zatepľovaní domu zvážte výber týchto konštrukčných komponentov:

 • kotvenie izolačných dosiek,

 • zakladacie lišty,

 • zateplenie sokla,

 • armovanie,

 • lepiace malty a stierky.

Aká je pri zateplení domu cena za prácu?

Cena za m2 sa môže meniť podľa regiónu, v ktorom sa váš dom nachádza. Majstri v cene zohľadnia aj technickú náročnosť a potrebnú odbornosť na vykonanie celého zatepľovania.

Klampiarske prvky, parapety a iné „detaily“ na fasáde


Ak ste na zatepľovanie nemysleli pri hrubej stavbe alebo máte starý dom, pravdepodobne musíte vymeniť časť odkvapového systému alebo iného oplechovania budovy. Cena za zateplenie domu sa tak môže navýšiť o demontáž starého, montáž nového prvku, ako aj cenu za samotný produkt.

Foto: Rodinný dom Palúdzka, bobák_bátik_architekti

Medzi najčastejšie výdavky patria:

 • Nové parapety – ak sa chystáte zatepľovať starší dom, treba vymeniť okenné parapety.

 • Žalúzie pred oknami – realizácia zateplenia kastlíka.

 • Markízy, pergoly a rolety – treba ich demontovať a znovu namontovať.

 • Klampiarske prvky – oplechovanie atík alebo vodorovných ríms.

 • Elektroinštalácie – pokiaľ sa na fasáde nachádza osvetlenie alebo iná elektroinštalácia.

 • Komíny – niektoré komíny nie sú vedené zo strechy. Najmä pri starších domoch, kde prebehla rekonštrukcia kúrenia, sa často stretávame s komínmi vedenými popri zvislej stene. Keď bol tento komín realizovaný skôr ako zateplenie, vytvorte priestor na izoláciu.

 • Bleskozvody – sú rovnako ako ostatné prvky pripevnené na fasáde, preto ich musíte preinštalovať.

 • Revízne otvory, rozvádzače, vetracie otvory –- ak má budova revízny otvor na technológiu, musíte namontovať nové dvierka. 

 • Odkvapové rúry vedené popri fasáde – musíte ich posunúť, aby sa medzi ne a fasádu zmestila izolácia.

 • Satelit alebo klíma – nezabudnite na to, že aj tieto prvky na fasáde musíte odmontovať a vymyslieť kotvenie, ktoré zohľadňuje existujúce zateplenie.

Lešenie, stavenisko a odvoz odpadu


Rozpočet na zatepľovanie domu by mal obsahovať aj cenu za stavbu a demontáž lešenia, prípadne montáž ochranných sietí, kotvenie lešenia či montáž lešenárskych lávok. Do rozpočtu zahrňte aj výdavky spojené s dopravou materiálu, odvozom odpadu, náklady na zriadenie staveniska a skladovanie materiálu.

Vyrátajte si náklady

Baumit Kalkulátor

Zistite aké zateplenie a koľko materiálu budete potrebovať pre zateplenie vášho domu. Jednoducho v 4 krokoch.

Ďalšie zaujímavé články

Baumit Blog o stavaní

Veľa zaujímavého čítanie o stavbe, stavebných materiálov, ale aj architektúre nájdete aj na našom blogu.