Slovensko

Ako na zateplenie domu: Rozpočet a cena
star_border

Ako na zateplenie domu? 

Chystáte sa zatepľovať? Nepomýľte sa! Cena za zateplenie domu nie je len o voľbe materiálu alebo práci. Pri realizácii sa môžu vyskytnúť ďalšie komplikácie, ktoré navýšia plánovaný rozpočet. Skôr, ako sa do zatepľovania pustíte, dôkladne si premyslite všetky kroky, ktoré bude potrebné realizovať - získate tak prehľad o celkovom rozpočte a budete sa vedieť kvalifikovane rozprávať s realizátorom zateplenia.

Prečo je dobré zatepľovať?

Zatepľovanie domu nie je len estetickou záležitosťou pre vašu nehnuteľnosť. Správny návrh zateplenia prinesie investorovi okrem úspory energie aj zdravšie bývanie.

 • Chráni murivo pred poveternostnými vplyvmi.
 • Zabezpečuje tepelnú pohodu v interiéri (a to tým, že teplota na povrchu stien je vyššia, zároveň je ideálne, ak rozdiel vnútornej teploty a teploty na povrchu stien nie je väčší ako 3 - 4 °C).
 • Stabilizuje vnútornú teplotu - bez veľkých výkyvov, chráni pred tvorbou plesní (častokrát práve nízka teplota na povrchu stien, kde môže dôjsť až ku kondenzácii, vytvára živnú pôdu pre rast plesní).

Aká je cena za zateplenie domu?

Odpoveď na túto otázku pokrýva celú škálu aktivít, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe rozpočtu. Ak si nie ste istý, poraďte sa s odborníkmi. Niekedy je lepšie si odborný názor overiť z viacerých zdrojov, keďže niektorí majstri uprednostňujú “overené” skúsenosti pred odporúčanými technologickými postupmi, či normami. Výpočet spotreby materiálu a jeho približnú cenu si môžete jednoducho vypočítať pomocou Baumit Kalkulátora. Pred samotným zatepľovaním zvážte nasledujúce faktory.

Kalkulácia zateplenia

Dotácie

Na Slovensku každý rok je možné získať dotácie od štátu. Pre rekonštrukcie je výška dotácie 40 % z ceny zateplenia a maximálne 8 800 Eur. Príspevok môžu získať aj novostavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou.
Či žiadate o príspevok pred alebo po realizácii zateplenia, potrebujete mať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia rodinného domu. 

Je môj dom pripravený na zatepľovanie?

Venujte čas malému “auditu” technického stavu budovy. Častým problémom pri zatepľovaní bývajú aj vlhké obvodové múry. Problém je potrebné odstrániť pred samotným zatepľovaním, čo môže byť finančne náročné.
Zhodnoťte v akom stave je strecha budovy, pokiaľ dochádza k zatekaniu po obvodovom murive, bude potrebné investovať aj týmto smerom. Pri novostavbách sa odporúča počkať niekoľko mesiacov, kým sa z muriva odparí voda, ktorá sa tam dostala počas stavebného procesu.

Aj príprava podkladu stojí peniaze

Pred zatepľovaním je potrebné zhodnotiť v akom stave je podklad, na ktorý sa bude zatepľovať. Je možné, že ho bude potrebné očistiť, odmastiť, zbaviť rias alebo bude potrebné osekať starú omietku. Problémom môže byť aj drolenie omietkytrhliny na fasáde, prípadne nerovná podkladová vrstva. Pokiaľ vaša fasáda trpí niektorým z týchto neduhov, je potrebné ich odstrániť, ideálne aj s príčinami a cenu zohľadniť v rozpočte na zateplenie.

Čím zatepliť? Najlepšie zateplenie je ušité presne na mieru

Nespoliehajte sa na rady susedov a nechajte si poradiť od odborníkov. Zateplenie fasády je záležitosť, z ktorej budete profitovať roky, preto je nutné staviť na istotu. Správny návrh zateplenia, odporúčaná hrúbka, typ izolantu a podobne závisí od konkrétnej stavby, jej využitia, ako aj lokality, kde sa nachádza. Takýto návrh vypracuje projektant alebo architekt.

V prípade rodinných domov, kde sa zväčša projekt na zateplenie nerobieva, je možné využiť služby, ktoré ponúka už skoro každý výrobca. Postačí vám tepelnotechnický výpočet, so zohľadnením parametrov konkrétnej stavby. Výsledkom je odporúčané konkrétne zateplenie, typ izolantu, jeho hrúbka, ako aj povrchová úprava. Výpočty zohľadňujú aj aktuálne technické normy. Ak nie je priestor na väčší rozpočet, je možno na rodinné domy použiť aj nesystémové riešenie, a to zateplenie polystyrénom alebo minerálnou vlnou a to s lepiacou maltou DuoContact.

Zateplenie bytového domu

Ak máte na starosti zateplenie bytového domu alebo väčšej nehnuteľnosti, venujte pozornosť systémovému zatepleniu ETICS so všetkými technickými osvedčeniami a certifikátmi. Skladby sú zosúladené a odskúšané. Povinne sa vyžadujú na všetky väčšie objekty, bytové domy.

Ako bude vyzerať finálna fasáda?

Snívate o tmavej fasáde? Skôr ako si vyberiete farbu fasády, premyslite si, akým spôsobom budete realizovať zateplenie. Dizajnové, tmavé fasády sú moderné, ale treba si uvedomiť, že priťahujú slnečné žiarenie a spôsobujú prehrievanie fasády, dôsledkom čoho môže dôjsť k poškodeniu omietky a k vzniku trhlín. Preto je potrebné myslieť na výstuž zateplenia, čo sa v konečnom dôsledku premietne na rozpočte za zateplenie.

Tmavé fasády

Riešenie detailov a obkladu na fasáde

Ideálne je, ak si vopred premyslíte, aký typ fasády by ste chceli mať. Pokiaľ túžite po fasáde obkladanej prírodným kameňom, je potrebné tomu prispôsobiť aj nosnú konštrukciu zateplenia a zohľadniť cenu za špárovanie a lepenie takéhoto obkladu. Či už budete riešiť kamenný obklad alebo nie, pri zatepľovaní je potrebné zvážiť mnohé detaily a výber týchto konštrukčných komponentov:

 • Kotvenie izolačných dosiek
 • Zakladacie lišty
 • Zateplenie sokla
 • Armovanie
 • Lepiace malty a stierky

Aká je cena za prácu pri zatepľovaní?

Nezabúdajte na cenu za prácu. Základná hodinová sadzba sa môže meniť podľa regiónu, v ktorom sa váš dom nachádza, ale aj podľa technickej náročnosti a odbornosti potrebnej na vykonanie daného úkonu.

Klampiarske prvky, parapety a iné “detaily” na fasáde

Ak ste na zatepľovanie nemysleli pri hrubej stavbe alebo máte starý dom, pravdepodobne bude potrebné vymeniť časť odkvapového systému alebo iného oplechovania budovy, ktorá v dôsledku novej tepelnej izolácie na fasáde získa nové rozmery. Cena za zateplenie domu sa tak môže navýšiť o demontáž starého, montáž nového prvku, ako aj cenu za samotný produkt. Medzi najčastejšie finančné prekvapenia patria:

Foto: Rodinný dom Palúdzka, bobák_bátik_architekti

 • Nové parapety - pokiaľ sa chystáte zatepľovať starší dom je potrebné vymeniť okenné parapety.
 • Žalúzie pred oknami - realizácia zateplenia kastlíka.
 • Markízy, pergoly a rolety - je potrebné ich demontovať a znovu namontovať.
 • Klampiarske prvky - oplechovanie atík alebo vodorovných ríms.
 • Elektroinštalácie - pokiaľ sa na fasáde nachádza osvetlenie alebo iná elektroinštalácia.
 • Komíny - nie všetky komínu sú vedené zo strechy. Najmä pri starších domoch kde prebehla rekonštrukcia kúrenia sa často stretávame s komínmi vedenými popri zvislej stene. Pokiaľ bol tento komín realizovaný skôr ako zateplenie, je potrebné vytvoriť priestor pre izoláciu.
 • Bleskozvody - sú rovnako ako ostatné prvky pripevnené na fasáde a je potrebné ich preinštalovať.
 • Revízne otvory, rozvádzače, vetracie otvory - pokiaľ sa na budove nachádza revízny otvor pre technológiu bude potrebné namontovať nové dvierka.
 • Odkvapové rúry vedené popri fasáde bude potrebné posunúť, aby sa medzi rúru a fasádu zmestila izolácia.
 • Satelit alebo klíma - nezabudnite na to, že aj tieto prvky na fasáde budete musieť demontovať a vymyslieť také kotvenie, ktoré zohľadňuje existujúce zateplenie.

Lešenie, stavenisko a odvoz odpadu

Pri zatepľovaní nezabúdajte na lešenie. Rozpočet na zatepľovanie domu by mal obsahovať aj cenu za stavbu a demontáž lešenia, prípadne montáž ochranných sietí, kotvenie lešenia či montáž lešenárskych lávok. Do rozpočtu je potrebné zahrnúť aj výdavky spojené s dopravou materiálu, odvozom odpadu, náklady na zriadenie staveniska a skladovanie materiálu.

Vyrátajte si náklady

Baumit Kalkulátor

Zistite aké zateplenie a koľko materiálu budete potrebovať pre zateplenie vášho domu. Jednoducho v 4 krokoch.

Ďalšie zaujímavé články

Baumit Blog o stavaní

Veľa zaujímavého čítanie o stavbe, stavebných materiálov, ale aj architektúre nájdete aj na našom blogu.