Baumit MPA 35 L

Vonkajšia ľahká vápennocementová omietka na strojové spracovanie.

Ľahká vápennocementová strojová omietka (trieda LW - CS II) pre vonkajšie a vnútorné použitie. Pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom.

  • Ľahčená vápennocementová jednovrstvová omietka

  • Strojové spracovanie

  • Pre exteriér

V prípade následného lepenia obkladu omietku nezahladzovať, zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť do roviny a nechať vyschnúť. Pred nanášaním ďalších vrstiev, ako sú štukové omietky, stierky alebo fasádne omietky či farby, dodržať technologickú prestávku min. 7 dní/1 cm hrúbky omietky.

Baumit MPA 35 L
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia na vonkajšie omietky

Chystáte sa omietať vonkajšie murivo? Vyberte si vhodné riešenie a vytvorte si základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu.