star_border

Objednávky a logistika

Objednávanie tovaru

Pre rýchle a kladné vybavenie objednávok je potrebné, aby objednávka obsahovala všetky potrebné náležitosti.
Objednávku môžete zaslať e-mailom na kontakty Objednávky a odbyt a to priložením objednávkového formulára alebo vyplnením e-mailu, či faxu so všetkými potrebnými údajmi.

Rozbaľovanie paliet

Niektoré výrobky je možné objednať v množstve menšom ako 1 paleta, t. j. jednotlivo po vreckách. Rozbaľovanie paliet je bez príplatku alebo s príplatkom. V cenníku sú tieto výrobky označené "rozbaľovanie paliet".
Manipulačný príplatok je vo výške 50 EUR/t resp. 40 EUR/m3 bez DPH.
Ako vypočítam príplatok?
Príklad: Výrobok Baumit UnoGold 
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1000 kg.
Vypočítanie príplatku pri odbere 10 vriec:
Objednané množstvo = Počet vriec x veľkosť balenia v kg = 10 x 25 = 250 kg = 0,25 t.
Príplatok = Manipulačný príplatok x objednané množstvo = 50 x 0,25 = 12,50,- EUR bez DPH.
K cene materiálu vám bude prirátaný príplatok 12,50,- EUR bez DPH.

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej našou spoločnosťou. Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu. Zoznam výrobkov bez manipulačného príplatku Zoznam výrobkov s manipulačným príplatkom.

Zoznam produktov bez manipulačného príplatku

Zoznam produktov s manipulačným príplatkom

Dodacie lehoty pre povrchové úpravy

Zmeny termínov dodávky povrchových úprav Baumit

Z dôvodu komplikovanej situácii na trhu dochádza k úprave našich štandardných dodacích lehôt uvedených v aktuálnom Baumit Cenníku. Uvedené zmeny sú platné až do odvolania.

Dodacie lehoty pre všetky pastézne výrobky zo všetkých výrobných závodov Baumit (Wopfing Rakúsko aj Pásztó Maďarsko) sú momentálne 1 až 2 pracovné dni.