Menu

clear
star_border

Technická dokumentácia

Vyhlásenie o parametroch - Tepelnoizolačné systémy, balkóny

Tepelnoizolačné systémy - Európske technické osvedčenia

Baumit open - ETA 09/0256

Baumit Pro - ETA 16/0911

Baumit Star EPS - ETA 15/0460

Baumit Star MW - ETA 15/0431

Baumit Star Resolution - ETA 15/0232

Balkónové systémy

Balkónový systém Baumit Klasik

Balkónový systém Baumit Plus

Balkónový systém Baumit Uni

Tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné systémy Baumit - text

Tepelnoizolačné systémy Baumit - detaily

Navrhovanie kotiev Baumit StarTrack

Omietky

Baumit omietky

Potery a podlahové stierky

Potery a podlahové stierky - textová časť

Potery a podlahové stierky - detaily

Potery a podlahové stierky - zmena 11/2011

Technická informácia 02/2015 - Baumit Alpha 2000

Udeľovanie licencií pre zatepľovacie práce

Licencie na tepelnoizolačné práce vydávajú firmám akreditované inšpekčné orgány TSÚS, n.o. a EUCERT s.r.o. Aktuálne podmienky udeľovania licencií a formuláre pre žiadosti nájdete na stránkach daných orgánov.

Zo sprievodných dokumentov k žiadosti firma Baumit poskytuje tri z nich:

Vyhlásenia o parametroch

Jednotlivé dokumenty (technické listy, karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o parametroch, vyhlásenie výrobcu) pre jednotlivé produkty podľa abecedy

Karty bezpečnostných údajov

Jednotlivé dokumenty (technické listy, karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o parametroch, vyhlásenie výrobcu) pre jednotlivé produkty podľa abecedy