< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear
Obchodné a dodacie podmienky
star_border

Obchodné a dodacie podmienky

Platné od 1.3.2020 do 28.2.2021

Silá a stroje

Všeobecné, dodacie podmienky a podmienky pre nájom

Návody na použitie transportného sila a nadväzujúcich technických zariadení