Slovensko

Akou hrúbkou zatepliť
star_border

Akou hrúbkou a izolantom zatepliť?

Vyskúšajte našu kalkulačku a dozviete sa, akú min. hrúbku izolácie potrebujete na zateplenie. Alebo vám spracujeme tepelnotechnický výpočet. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa pre zateplenie rozhodli, ale nevedia aký systém a akú hrúbku tepelnej izolácie majú použiť, ale aj pre tých, ktorí o zateplení ešte iba uvažujú.

Normové požiadavky

Zateplenie domu

Zaktualizovaná technická norma STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Časť 2: Funkčné požiadavky. 
Stavebná konštrukcia musí vyhovovať na sedem požadovaných tepelnotechnických vlastností. Našim výpočtom získate orientačné hodnoty pre tri vlastnosti a to tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W) (odporučíme vám hrúbku príp. druh tepelnej izolácie), vnútornú povrchovú teplotu stien a množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii počas roka.

Od 1.1.2016 pri návrhoch vonkajších stien je potrebné splniť normalizovanú (požadovanú) hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K))
Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Orientačný návrh hrúbky izolantu

Vyberte si konkrétny typ muriva a izolantu a kalkulačka vám vypočíta hrúbku izolantu a navrhne minimálne zateplenie podľa normových požiadaviek. 
Ak vo výbere nenájdete vaše murivo, kontaktujte nás alebo požiadajte o tepelnotechnický výpočet. 

Tepelnotechnický výpočet

Čo potrebujeme?

Lokalita - kde sa daná stavba nachádza (mesto, obec)

Typ stavby - rodinný dom, bytový dom a pod.

Skladba obvodovej konštrukcie - typ muriva, hrúbka muriva, stavebná sústava bytového domu, pôvodné omietky či zateplenie

Uvažované zateplenie (EPS, open, minerál a pod.)

Čo dostanete?

E-mailom vám zašleme vypracovaný tepelnotechnický prepočet vo formáte PDF na váš objekt s navrhnutým zatepľovacím systémom. Odporučíme vám hrúbku izolácie a typ povrchovej úpravy.
Vo výpočte nájdete skladbu konštrukcie, posúdenie konštrukcie na tepelný odpor a porovnanie s normovými požiadavkami. Priebeh teplôt a parciálnych tlakov v textovej aj grafickej forme, posúdenie konštrukcie na kondenzáciu vodnej pary a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) v kúte a mimo kúta.

Požiadanie o výpočet, formulár

Ak máte záujem o tepelnotechnický výpočet, vyplňte, prosím, požadované údaje a odošlite ich cez daný formulár.

Cenový rozpočet zateplenia

Viete už, aké zateplenie na dom použijete? Vypočítajte si základný cenový rozpočet materiálu spolu s jeho orientačnou spotrebou