Slovensko

star_border

Poslanie & Hodnoty

"Pomáhame našim partnerom stavať zdravé, energeticky úsporné a pekné domy pre udržateľnú budúcnosť." 

Naše poslanie a firemné hodnoty

Pomáhame ľuďom realizovať pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie. Inováciou zabezpečujeme vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobná starostlivosť o zákazníkov napĺňajú poslanie značky Baumit. Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou.

Hodnoty firmy Baumit predstavujú najdôležitejšie princípy, ktoré spoločnosť a jej spolupracovníci uznávajú a ktorými sa riadia. Sú základom budovania atmosféry dôvery. Výsledkom je firemná kultúra založená na dôvere, v ktorej ľudia nadšene využívajú svoj talent a kompetencie na realizáciu firemných cieľov a sú hrdí na to, že pracujú pre spoločnosť Baumit. Práve spoločne zdieľané hodnoty majú najväčší vplyv na firemnú kultúru.

Naša misia

Vyvíjame, vyrábame a predávame vysokokvalitné produkty a systémy, podporované vysokokvalitným servisom.

Spokojní zákazníci, partneri a spolupracovníci sú kľúčom k nášmu úspechu.

Pri vývoji našich produktov myslíme a konáme udržateľne.

Ľudia

Ľudia sú našim najcennejším kapitálom. Staráme sa o ich osobnostný a odborný rozvoj, zabezpečujeme pre nich bezpečné pracovné prostredie, výsledkom čoho sú motivovaní, efektívni a lojálni spolupracovníci.

Tímová spolupráca

Súlad medzi záujmami jednotlivca a celku vytvára základ tímovej spolupráce, čo umožňuje dosahovať synergiu. Jednotlivec organizuje svoju prácu s ohľadom na ciele tímu. Spoločnosť si zase uvedomuje jedinečnosť každého člena tímu.

Naše hodnoty

 • Rešpekt

 • Dôvera

 • Akcia

 • Kvalita

 • Inovácia

 • Udržateľnosť

 • Princípy a pravidlá


  Dodržiavame princípy a morálne pravidlá v ekonomickej a sociálnej oblasti, sme vnímaví pre potreby miestnych komunít a zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia.

 • Dobré vzťahy


  Dobré vzťahy pre nás znamenajú čestné, otvorené a transparentné správanie a komunikáciu s cieľom vždy nájsť vzájomne výhodné riešenia, aby sa nám s našimi partnermi dobre, ľahko a s radosťou spolupracovalo.

 • Služby Baumit


  Dodávaním kvalitných produktov a poskytovaním nadštandardných služieb získavame stále viac nadšených zákazníkov.

 • Inovatívnosť


  Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach, ako potenciál pre ďalší úspešný rozvoj firmy. Ako zodpovedná spoločnosť odovzdávame naše myšlienky na úžitok všetkých ľudí.

 • Zodpovednosť


  Robiť správne veci v správnom čase nazývame efektívnym prístupom. Zodpovedným prístupom ku každodenným úlohám prispievam k výsledku celého tímu a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči kolegom a dôveryhodnosti firmy voči partnerom.

 • Primeraný zisk


  Primeraný zisk pre nás znamená prosperitu, spokojnosť a stabilitu, čo zabezpečuje dlhodobú perspektívu našej spoločnej značky Baumit.

Kvalita a prostredie

Kvalita je v Baumite prvoradá. Spoločnosť Baumit používa ako strategický nástroj pre zvyšovanie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti svojich produktov a služieb certifikovaný a koordinovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015. Baumit popri sledovaní svojich ekonomických cieľov nezabúda ani na ochranu životného prostredia a na princípy trvalo udržateľného rozvoja. Environmentálna politika predstavuje od začiatku spolu s ekonomickými záujmami jeden z pilierov, na ktorých je značka postavená.