Baumit MVR Uni

Vápennocementová ručná biela omietka

Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement.

  • Vápennocementová biela omietka

  • Pre ručné spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm a povrch zahladiť. V prípade omietania muriva v exteriéri použiť ako kontaktný mostík Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni.

Baumit MVR Uni

Vyberte si omietku a vypočítajte si, koľko materiálu budete potrebovať a koľko vás to bude stáť