Baumit NHL Manu

NHL ručná omietka

Vápenná jadrová omietka na ručné spracovanie.

Bezcementová jadrová omietka pre obnovu historických objektov. Zrnitosť 4 mm.

  • Bezcementová ručná omietka

  • Vysoká paropriepustnosť

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Na prípravu podkladu je potrebné použiť Baumit NHL prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni. Obsah vreca zmiešať s cca 5,5 l vody v samospádovej miešačke alebo miešačke s núteným miešaním (3 - 5 min.) a pomocou murárskej lyžice nanášať na vopred upravený podklad. Pri viacvrstvovom nanášaní každú predchádzajúcu vrstvu omietky nahrubo stiahnuť drevenou latou. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami min. 12 hod.

Baumit NHL Manu

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné omietky pre renováciu vašej budovy a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.