Slovensko

Baumit Sanova S

Sanova omietka S / SanovaPutz S

Sanačná cementová omietka vhodná hlavne pre oblasť soklov.

Sanačná, hydrofobizovaná soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

  • Sanačná omietka

  • Hydrofobizovaná

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Omietka je vhodná na omietanie suchého, ako aj mierne vlhkého muriva. Vhodná aj pre plochy s väčším mechanickým zaťažením, ako napr. soklové časti budov.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Pevnosť v tlaku
> 3 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1360 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
20 mm (15 mm – v prípade nanášania na omietku Baumit Sanova Por)
Doba schnutia
cca 10 dní/cm hrúbky omietky
Spotreba
cca 16 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 1.25 m²/vrece pri hrúbke 2 cm
Spotreba vody
7 - 8 l/40 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.8 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 2 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Baumit Sanova S
star_border

Kalkulácia materiálu

Riešite sanáciu na fasáde alebo v interiéri? Vyberte si vhodné sanačné riešenie a vytvorte si cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.