Slovensko

Menu

clear

Baumit Sanova S

Sanova omietka S / SanovaPutz S

Sanačná cementová omietka vhodná hlavne pre oblasť soklov.

Sanačná, hydrofobizovaná soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

  • Soklová sanačná omietka

  • Cementová s vyššou pevnosťou

  • Jednoduché spracovanie, ručné i strojové

Omietka je vhodná na omietanie suchého, ako aj mierne vlhkého muriva. Vhodná aj pre plochy s väčším mechanickým zaťažením, ako napr. soklové časti budov.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.8 W/(m.K)
Pevnosť v tlaku
> 3 N/mm² CS II
Objemová hmotnosť
cca 1360 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
20 mm
Doba schnutia
cca 10 dní/cm hrúbky omietky
Spotreba
cca 16 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 1.25 m²/vrece pri hrúbke 2 cm
Spotreba vody
5 - 6 l/vrece
Veľkosť zrna
max. 2 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Baumit Sanova S
star_border

Kalkulácia materiálu

Riešite sanáciu na fasáde alebo v interiéri? Vyberte si vhodné sanačné riešenie a vytvorte si cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.