< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Sanova Pre

Sanova prednástrek / SanovaVorspritzer

Sanačný prednástrek na prípravu podkladu pod sanačné omietky.

Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné a strojové spracovanie.

  • Cementový prednástrek

  • Odolný voči pôsobeniu solí a síranov

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou sanačných omietok odporúčame zrealizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t. j. zabezpečiť predovšetkým presnú diagnózu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie a pod. Technologická prestávka pred nanášaním sanačných omietok na podklad upravený sanačným prednástrekom je 7 dní pri 100 % krytí, min. 3 dni pri 50 % krytí.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Čas použitia
6 mesiacov
Faktor difúzneho odporu μ
< 25
Pevnosť v tlaku
> 15 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1700 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Doba schnutia
cca 3 dni (pri 50 % krytí)
Spotreba
5 - 10 kg/m² (pri 50 % až 100 % krytí)
Výdatnosť
cca 4 m²/vrece (pri 100 % krytí)
Spotreba vody
10 - 11 l/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.8 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 4 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Baumit Sanova Pre
star_border

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné sanačné riešenie pre vašu stavbu a v štyroch jednotlivých krokoch si vytvorte cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.