Slovensko

Baumit Sanova Pre

Sanova prednástrek / SanovaVorspritzer

Sanačný prednástrek na prípravu podkladu pod sanačné omietky.

Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné a strojové spracovanie.

  • Cementový prednástrek

  • Odolný voči pôsobeniu solí a síranov

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou sanačných omietok odporúčame zrealizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t. j. zabezpečiť predovšetkým presnú diagnózu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie a pod. Technologická prestávka pred nanášaním sanačných omietok na podklad upravený sanačným prednástrekom je 7 dní pri 100 % krytí, min. 3 dni pri 50 % krytí.

Baumit Sanova Pre

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné sanačné riešenie pre vašu stavbu a v štyroch jednotlivých krokoch si vytvorte cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.