Baumit SinterFluid

Základný náter na sadrové gletované omietky

Základný náter na prípravu povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápenných omietok pred aplikáciou interiérových náterov. Náter rozrušuje extrémne nenasiakavý povrch tzv. sintrovej vrstvy, ktorá môže vzniknúť na povrchu omietok ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zretí. Penetračný náter zjednocuje nasiakavosť povrchu omietky, uľahčuje jej realizáciu a prispieva k zvýšeniu výslednej optickej kvality interiérových náterov. Náter neriediť!

  • Rozrušuje nenasiakavú sintrovú vrstvu omietok

  • Zlepšuje pórovitosť a rozširuje póry

  • Zvyšuje prídržnosť

Baumit SinterFluid