Baumit Nivello 50

Samonivelizačná cementová stierka do hrúbky 50 mm

Samonivelizačná stierka triedy CT–C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Na vnútorné aj vonkajšie použitie (chránené a zastrešené plochy). Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, odolná voči vlhkosti a mrazu. Hrúbka vrstvy: 3 – 50 mm

  • Samonivelizačná cementová stierka

  • Pre hrúbky 3 až 50 mm

  • Do interiéru i exteriéru

Baumit Nivello 50