Slovensko

Menu

clear
star_border

Kúpeľňa, lepenie obkladu
Krok za krokom

Ak sú steny a podlahy trvalo zaťažené vlhkosťou, musia obklady odolávať zvýšeným nárokom. Aj v tomto prípade sa o správnu skladbu obkladaných plôch postará systém Baumacol.

Baumacol v kúpeľni

Obkladanie kúpeľne

1. Príprava podkladu: penetračný náter Baumit Grund
2. Vyrovnávajúca alebo spádova vrstva: napr. Baumit FlexBeton
3. Hydroizolácia proti vode: izolačný náter Baumacol Proof alebo stierka Baumacol Protect
4. Tesniace pásky: Baumacol Tesniaca páska a príslušenstvo
5. Lepidlo: podľy typu dlažby, napr. Baumacol FlexTop, FlexTop Speed, FlexMarmor, FlexUni
6. Škárovacia hmota: Baumacol PremiumFuge
7. Silikónový tmel: Baumacol Silikon

Postup - Krok za krokom

Príprava podkladu

1. Príprava podkladu 
Pripravíme si potrebné náradie a materiál. Podklad pred lepením obkladu dôkladne očistíme. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, nezamrznutý.

Vyrovnanie nerovností

2. Vyrovnanie nerovností 
V prípade potreby na vyrovnanie nerovností použijeme podlahové stierky Baumit Nivello, na vytvorenie spádovej vrstvy Baumit FlexBeton.

Penetrácia podkladu

3. Penetračný náter 
Pre lepšiu prídržnosť a vyrovnanie nasiakavosti podklad ošetríme penetračným náterom Baumit Grund alebo Baumit SuperGrund.

Izolačný náter pod obklad

4. Hydroizolačný náter 
Miesta vystavené priamej odstrekujúcej vode, ako sú sprchy, kúpeľne a pod., ošetríme izolačným náterom Baumit Baumacol Proof alebo stierkou Baumacol Protect.

Izolačné rohové pásky

5. Tesniace pásky 
Pred nanesením izolačného náteru do rohov vložíme tesniacu pásku Baumit Baumacol Tesniaca páska.

nanesenie lepidla pod obklad

6. Nanášanie lepidla 
Lepidlo na obklady a dlažbu rozhrnieme vhodnou zubovou stierkou v 45 – 60° uhle. Pre lepšiu prídržnosť obkladových prvkov k podkladu odporúčame lepidlo naniesť na podklad a aj na spodnú stranu obkladu.

Položenie dlažby v kúpeľni

7. Uloženie obkladu 
Do pripraveného lepiaceho lôžka ľahko zatlačíme obkladové prvky. Polohu obkladu či dlažby môžeme korigovať v priebehu cca 5 min. Prípadné zvyšky lepidla odstránime mokrou hubkou.

Škárovanie obkladu

8. Škárovanie obkladu 
Po zaschnutí lepidla škárovaciu hmotu diagonálne vtlačíme do škár pomocou gumenej stierky. Po 5 až 15 min. obklad a dlažbu umyjeme čistou vodou pomocou mäkkej špongie.

Silikón na dlažbu

9. Silikónový tmel 
Silikónový tmel vtlačíme do škár vytlačovacou pištoľou. Je vhodný na uzavretie dilatačných alebo spojovacích škár.

Urobte si rozpočet na lepenie obkladu

Vyberte si podklad, ktorý idete obkladať, nájdite si vhodné riešenie a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom.