Baumit FlexBeton

Spádový betón

Betón na vytvorenie spádovej poterovej vrstvy. Hrúbka 10 - 40 mm.

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy ako je napr. vyspádovanie balkónov, loggií, terás, kúpeľní, spŕch, umyvární a pod. Zrnitosť 4 mm.

  • Spádový betón

  • Interiér a exteriér

  • Vystužený vláknami

Pri väčších hrúbkach ako 40 mm odporúčame dvojvrstvové spracovanie (platí len pri konštrukčnom riešení poteru ako oddelený alebo plávajúci). Baumit FlexBeton sa rozprestrie na vopred pripravený podklad v rovnomernej hrúbke. Po položení prvej vrstvy poteru sa poter zhutní. Po zhutnení je potrebné povrch zdrsniť napr. škrábákom. Následne sa prejde k realizácii druhej vrstvy systémom „čerstvé do čerstvého“. Druhá vrstva poteru sa celoplošne rozprestrie, zhutní a povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou. Následne sa poter ručne vyhladí

Baumit FlexBeton
Baumit Kalkulátor

Vypočítajte si koľko materiálu na betón budete potrebovať a urobte si aj základný cenový rozpočet.


Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.