< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit FlexBeton

Betón na vytvorenie spádovej poterovej vrstvy. Hrúbka 10 - 40 mm.

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy ako je napr. vyspádovanie balkónov, loggií, terás, kúpeľní, spŕch, umyvární a pod. Zrnitosť 4 mm.

  • Spádový betón

  • Interiér a exteriér

  • Vystužený vláknami

Pri väčších hrúbkach ako 40 mm odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Po zatuhnutí prvej vrstvy (cca 12 hod.) realizovať druhú vrstvu betónu. Ak by prvá vrstva vyschla je potrebné pred nanesením druhej vrstvy použiť penetračný náter Baumit Grund.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
> 30 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1700 kg/m³
Max. hrúbka
40
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 5 N/mm²
Doba spracovania
cca 120 min
Spotreba
18 - 20 kg/m²/cm
Výdatnosť
1.25 m²/cm/Sack
Trieda
CT C30 F5 (STN EN 13813)
Pochôdznosť
po cca 24 h
Spotreba vody
cca 2.5 l/vrece
Veľkosť zrna
4 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit FlexBeton
star_border

Vypočítajte si koľko materiálu na betón budete potrebovať a urobte si aj základný cenový rozpočet

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.