< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Baumacol PremiumFuge

Na škárovanie obkladu a dlažby. Rôzne odtiene, šírka škáry 1 - 8 mm.

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 podľa EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre šírky škáry 1 - 8 mm. Odtiene white a cement grey je možné dodať aj v 20 kg baleniach (1 balenie = 4 vrecká á 5 kg v 20 kg krabici). Od 1.3.2020 Baumit Baumacol PremiumFuge dostupná v nových farebných odtieňoch.

  • Antibakteriálna s vodoodpudivým efektom

  • Široká škála farieb

  • Interiér a exteriér

Pre škárovanie veľkých plôch je možné dodať škárovaciu hmotu aj v 20 kg baleniach, a to v odtieňoch white a cement grey.

Varianty

Balenie
2 kg vedro
Počet balení na palete:
168
Spotreba
cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu)
Výdatnosť
2.2 - 4 m²/vedro (podľa typu obkladu)
Min. hrúbka škáry
min. 1 mm
Max. hrúbka škáry
max. 8 mm
Balenie
2 kg vedro, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg
Balenie
20 kg krabica
Počet balení na palete:
60
Spotreba
cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu)
Výdatnosť
22 - 40 m²/vrece (podľa typu obkladu)
Min. hrúbka škáry
min. 1 mm
Max. hrúbka škáry
max. 8 mm
Balenie
4 vrecká á 5 kg v 20 kg krabici, 1 paleta = 32 krabíc = 640 kg (white, cement grey)
Balenie
5 kg vedro
Počet balení na palete:
90
Spotreba
cca 1.93 kg/dm³ (podľa typu obkladu)
Výdatnosť
5.5 - 10 m²/vedro (podľa typu obkladu)
Min. hrúbka škáry
min. 1 mm
Max. hrúbka škáry
max. 8 mm
Balenie
5 kg vedro, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg
Baumit Baumacol PremiumFuge
star_border

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.

Cenová kalkulácia

Vyberte si vhodný systém na lepenie obkladu a dlažby a vypočítajte si, koľko lepidla i škárovacej hmoty budete potrebovať. Vyberte si želaný farebný odtieň, zadajte rozmery vašej dlažby, ako aj škár a kalkulátor vám vypočíta potrebné množstvo materiálu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.