Baumit SuperPrimer

SuperGrund/BetonPrimer

Penetračný náter na podklady so zvýšenou prídržnosťou

Penetračný náter žltej farby a najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a eliminuje tzv. bublinkovanie. S novou receptúrou a balením 5 a 20 kg. Produkt plne nahrádza produkty Baumit BetonPrimer a SuperGrund.

  • Na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady

  • Príprava podkladu pre omietky, potery, stierky

  • Eliminuje tzv. bublinkovanie na betónovom podklade

Penetračný náter neriediť! Žlté sfarbenie náteru zjednodušuje jeho kontrolu. Po zaschnutí zanecháva drsný podklad.

Baumit SuperPrimer

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Mohlo by vás zaujať

Podlahy a stierky
Čo použiť na vyrovnanie podlahy

Vaša podlaha nie je rovná? Zistite ako a čo budete potrebovať na vyrovnanie vašej podlahy.

Ako vyrovnám podlahu
Akú penetráciu použiť
Akú penetráciu použiť pod omietky?

Idete realizovať omietky a neviete akú penetráciu alebo adhézny mostík použiť pod omietky?

Prečítajte si
Lepenie obkladov a dlažieb
Kúpeľňa - lepenie obkladu

Prečítajte si ako postupovať pri lepení obkladov a dlažieb krok za krokom.

Prečítajte si
Baumit Kalkulátor
Baumit Kalkulátor

Vyberte si produkty Baumit a urobte si základný rozpočet materiálu spolu s cenami.

Urobte si rozpočet