Baumit Baumacol Preciso Speed

Rýchlotuhnúca vyrovnávacia malta pod dlažbu, pre hrúbku 2 - 30 mm.

Rýchlotuhnúca mrazuvzdorná vyrovnávacia malta pre steny a podlahy pred lepením keramického obkladu a dlažby v interiéri aj exteriéri. Vhodná aj na vytvorenie spádovej vrstvy na balkónoch a terasách. Pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm. Možnosť lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.

  • Vyrovnanie a opravy nerovností

  • Rýchlotvrdnúca malta

  • Interiér a exteriér

Pred nanášaním malty čistý podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, na nasiakavé podklady Baumit Grund, na nenasiakavé podklady Baumit SuperPrimer. Vhodný podklad: betón, podlahové potery, vápennocementové a vápenné omietky, keramické tehly, pórobetón.

Baumit Baumacol Preciso Speed

Kalkulácia materiálu

Vyberte si lepenie obkladu alebo dlažby do interiéru alebo exteriéru a v štyroch jednoduchých krokoch si vytvorte základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.