Slovensko

Vila pre bratislavskú inteligenciu

Súťaž Baumit Fasáda roka už tradične oceňuje stavby, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta a projektanta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov. V súťažnej kategórii Sanovaná historická budova súťažia historické, prípadne pamiatkové budovy s historickou stavebnou substanciou. Pozornosť si určite zaslúžia všetky prihlásené sanácie, ktoré prispeli k ozdraveniu a zlepšeniu stavu historických stavieb. Niektoré z nich však prispeli aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt pôvodnej architektúry. Sanácia s priaznivým estetickým účinkom je nielen ocenenia, ale aj povšimnutia hodným počinom. Dnes vám predstavíme nominovanú stavbu.

Poschodový objekt na Lermontovovej ulici číslo 21, postavený v rokoch 1923 až 1924, je súčasťou súboru piatich víl. Architekt Dušan Jurkovič ich navrhol spolu s pražským kolegom – architektom Janom Paclom.

Nešťastné obdobie

Po roku 1948 nastalo obdobie, ktoré vile na Lermontovovej 21 veľmi neprialo. Navyšovanie štátneho fondu malo za následok úpravu dispozície komfortnej vily na štyri bytové jednotky so samostatnými kuchyňami. Stavba, samozrejme, nebola navrhnutá pre štyri rodiny a tak boli nutné dispozičné zmeny. Tu sa zásahy nekončia a za spomenutie taktiež stojí vytrhanie parkiet a ich náhrada xilolitom. Nešťastné kroky pokračujú aj po roku 1956, kedy sa vila dostáva opäť do súkromného vlastníctva. Asi najvýraznejšou vykonanou zmenou bolo preomietnutie fasád hrubo škrabaným brizolitom a vybudovanie garáže v suteréne, kvôli ktorej boli nahradené pôvodné dvere do záhrady garážovými vrátami. Vybúraný bol taktiež otvor medzi dvoma susednými miestnosťami.

Vila

Možno vás zaujme: Neskorogotický hrad Kežmarok

Zaslúžená obnova 

V roku 2016 sa mestská vila konečne dočkala potrebnej obnovy. Minulé krivdy sú postupne odstraňované, vila sa pomaly vracia k svojej pôvodnej identite. Zamurované okná a  dvere sa opäť dostávajú na výslnie, osadzujú sa nové výplne vyrobené podľa dochovaných autorských návrhov. Deliace priečky, ktoré v pôvodnej výkresovej dokumentácii nefigurovali, sú odstránené a ustupujú originálnej, autentickej, prevádzkovej koncepcii. Suterén a podkrovie dostávajú nové funkčné využitie. Najnižšie a najvyššie podlažia boli zobytnené. Podkrovie slúži (po citlivom presvetlení strešnými oknami) ako domáci ateliér. Celá vila dostala nový „náter".  Brizolit bol ponechaný, no natretý tmavým odtieňom, hladké omietnuté časti zjednotil svetlejší tón. Zachované ostali taktiež vnútorné štukové povrchy. Detaily ako rímsy, šambrány, vlisy, či vstupný portál boli  sanované kontrastnou hladkou omietkou. 

Vila

Zámočnícke výrobky, zábradlia, brány a plot dostali  matný čierny povrch. Zábradlia sú kópiou zachovaných častí, zatiaľ čo brány, mreže a svietidlá sú novotvary, rešpektujúce detaily Jurkovičvých stavieb. Je šťastím, že Dušan Jurkovič aktívne pôsobil aj na našom území, zanechal tu po sebe viacero hodnotných realizácií, vrátane menej známych bratislavských víl.  Z toho vyplýva aj naša povinnosť dôkladne sa o diela národného umelca starať.  Je mnohokrát zarmucujúce pozorovať, ako ku stavbám pristupujeme  a odkazujeme na chyby a bezohľadnosť minulých režimov. Preto je potešujúce vidieť na vlastné oči prerod vily na Lermontovovej ulici číslo 21, ktorá si prešla svojou tŕnitou cestou. Poďakovanie patrí ľudom, ktorí za zdeformovanými dispozíciami, zamurovanými oknami a preomietnutými stenami videli pôvodného "Jurkoviča". Nenechali sa znechutiť množstvom práce a dali mu znova uzrieť svetlo sveta.
Lermontovova 21 sa tak opäť môže pochváliť symbolickým názvom: "vila pre bratislavskú inteligenciu". 

Stavba: Mestská vila od Dušana Jurkoviča
Miesto: Lermontovova ulica, Bratislava
Investor: Ing. arch. Milan Kiaček s manželkou
Architekt: Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Juraj Kiaček, Bc. Matúš Kiaček
Spolupráca: Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD. (reštaurátorské práce na fasáde)
Realizátor: svojpomocne
Realizácia fasády: 2016 - 2019
Baumit materiál: Baumit Jadrová omietka, Baumit MultiRenova, Baumit Ušľachtilá omietka 4 mm, Baumit MPA 35, Baumit Sanova omietka STrasová omietka WTA Baumit Sanova MonoTrass, Baumit Sanova omietka L, Baumit SilikatColor, Baumit SilikonColor

Ocenenie: Nominácia Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná historická budova

Článok bol uverejnený v tlačenom Baumit Magazíne 02-2019.

Text: Ing. arch. Jakub Moravčík, archinfo
Foto: Tomáš Manina