Baumit Sanova MonoTrass

Sanova trasová omietka WTA

Trasová sanačná omietka vhodná na vlhké a zasolené murivá.

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

  • Vápennotrasová sanačná omietka

  • Certifikovaná podľa smernice WTA®

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Pri nízkom stupni zaťaženia vlhkosťou a soľami je možné omietku naniesť aj jednovrstvovo. Pri vyššom zaťažení je potrebné omietku nanášať viacvrstvovo. Pri ručnom nanášaní, pri nanášaní na rôzne nasiakavý podklad a staré murivo, ako aj pri omietaní v exteriéri, pred nanášaním omietky aplikovať na podklad kontaktný mostík Baumit Sanova Prednástrek. Technologická prestávka min. 3 dni.

Baumit Sanova MonoTrass

Vytvorte si kalkuláciu na sanačný systém

Či obnovujete interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.