< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Sanova MonoTrass

Sanova trasová omietka WTA

Trasová sanačná omietka vhodná na vlhké a zasolené murivá.

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

  • Vápennotrasová sanačná omietka

  • Certifikovaná podľa smernice WTA®

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Pri nízkom stupni zaťaženia vlhkosťou a soľami je možné omietku naniesť aj jednovrstvovo. Pri vyššom zaťažení je potrebné omietku nanášať viacvrstvovo. Pri ručnom nanášaní, pri nanášaní na rôzne nasiakavý podklad a staré murivo, ako aj pri omietaní v exteriéri, pred nanášaním omietky aplikovať na podklad kontaktný mostík Baumit Sanova Prednástrek. Technologická prestávka min. 3 dni.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Pevnosť v tlaku
> 2.5 MPa
Objemová hmotnosť
cca 1100 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
20 mm (15 mm –v prípade nanášania na omietku Baumit Sanova Por)
Doba schnutia
cca 7 dní/cm hrúbky omietky
Spotreba
10 - 11 kg/m²/cm hrúbky omietky
Výdatnosť
cca 1.2 m²/vrece pri hrúbke 2 cm
Spotreba vody
5 - 6 l/25 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.4 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 1 mm
Pórovitosť
> 50 %
Obsah vzduchu v čerstvej malte
26 - 30 %
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit Sanova MonoTrass
star_border

Vytvorte si kalkuláciu na sanačný systém

Či obnovujete interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.