Slovensko

Oplatí sa žiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu?

Už niekoľko rokov je na Slovensku možné čerpať príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu. Aj pre rok 2021 boli pri schvaľovaní štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky. Podarí sa ich tento rok vyčerpať?

Nové: Príspevok aj pre novostavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou

Pre podporu výstavby pasívnych stavieb sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Výška príspevku je 8000,- eur. 

Podľa štatistík na Slovensku je ešte stále málo obnovených rodinných domov. Práve kvôli tomu vznikla podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde je možné získať finančnú podporu nielen na zateplenie obvodového plášťa, ale aj na zateplenie strechy, výmenu okien (ak je súčasťou celkovej rekonštrukcie), výmenu zdroja tepla (t. j. napríklad výmena kotla, tepelné čerpadlo), ale aj na vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. 

Od 1. mája 2019 Národná rada schválila návrh novely zákona, ktorá priniesla už v roku 2019 zjednodušenie podmienok podávania žiadastí o príspevok, ale tiež zaviedla príspevok pre novostavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie. Výzva na podanie žiadosti o príspevok sa vyhlasuje každý rok.

Aktuálne

  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v roku 2021 v súčasnosti nepripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (A0). 
    Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

  • Podávenie žiadostí o príspevok k zatepleniu rodinného domu staršieho ako 10 rokov (výzva č. Z8/2021) bude možné od 18. mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí. 
    Limit 200 žiadostí bol naplnený 18. mája a výzva bola ukončená.
Dotácie na zateplenie

Prečítajte si o príspevku

Oplatí alebo neoplatí sa žiadať o dotáciu?

Pokiaľ sa chystáte na celkovú rekonštrukciu staršieho domu a dávate si vypracovať aj projektovú dokumentáciu, žiadať o dotáciu sa zrejme oplatí. Získať môžete príspevok až 8000 eur.
A to príspevok podľa dosiahnutých tepelnoizolačných schopností zateplovaných plôch (viď tabuľka č.1), max. 7000 eur + príspevok podľa hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (viď tabuľka č.2), max. 1000 eur. Alebo maximálne do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov.  Navyše môžete získať príspevok 800 eur na projektovú dokumentáciu alebo vypracovanie energetického certifikátu.
Ak sa chystáte zatepľovať skôr svojpomocne a s nízkymi nákladmi, žiadať o príspevok je otázne, nakoľko je pri žiadosti potrebné mať vypracovaný projekt, použiť certifikované zatepľovacie systémy a všetko podrobne vydokladovať. 

Tabuľka č. 1: Príspevok podľa dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách (uvedené v energetickom certifikáte alebo projektovom energetickom hodnotení). Zdroj: byvajteusporne.sk

Príspevok na zateplenie_tabuľka 1

Tabuľka č. 2: Príspevok podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení. Zdroj: byvajteusporne.sk

Príspevok na zateplenie Tabuľka 2

Kto môže žiadať o príspevok? 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ministerstva byvajteusporne.sk. Ak to zhrnieme, o dotáciu môže žiadať fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá je vlastníkom daného rodinného domu. Dom musí byť v užívaní minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia (pozor, neznamená to, že ho musíte vlastniť 10 rokov) a musí sa využívať výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha pri jednopodlažnom dome má byť maximálne 150 m2, pri viacpodlažnom 300 m2

Rôzne finančné štátne podpory nie je možné kombinovať. Ak ste predtým získali podporu napríklad zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o príspevok požiadať už nemôžete.

Energetické triedy
Dotácie na zateplenie

Príspevok aj pre novostavby

Minulý rok vládny návrh zatraktívnil žiadosť o príspevky a do balíka podpory zahrnul aj výstavbu nových rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie, t. j. trieda primárnej energie A0 (max. 20,4 kWh/m2 za rok na vykurovanie). Dom má mať maximálnu podlahovú plochu 200 m2 a skolaudovaný od roku 2018. Všetky obalové konštrukcie (zateplenie) musia spĺňať  cieľové hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Ui.

Nezabudnite si všetko dobre zdokumentovať

Požiadať o príspevok môžete pred realizáciou zateplenia rodinného domu, ale aj po jeho ukončení, a to na práce začaté po 31. decembri 2014. Pred realizáciou vám ministerstvo určí lehotu na zrealizovanie zateplenie a predloženie potrebných dokumentov, ktorú musíte dodržať, aby vám príspevok neprepadol. Zväčša aj s rozhodnutím je to do maximálne 15 mesiacov. 

Či žiadate o príspevok pred alebo po realizácii zateplenia, potrebujete mať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia rodinného domu. 

Po realizácii si budete musieť dať vypracovať energetický certifikát. Na zateplenie stien musíte použiť certifikované systémy. Od výrobcu si stiahnite Vyhlásenie o parametroch pre systém, ktorý ste použili. 

Dotácie na zateplenie

Zoznam všetkých potrebných dokumentov, prípadne aj ich vzory, nájdete na stránke ministerstva byvajteusporne.sk. Podrobne sledujte aj ich aktuality, nakoľko novou novelizáciu by malo dôjsť k zjednodušeniu žiadania o príspevok.

Rozhodujete sa, či sa do rekonštrukcie pustíte? 

Urobte si predbežné kalkulácie. Ak neviete aké zateplenie a akou hrúbkou musíte zatepliť váš dom, aby ste splnili normové požiadavky, vyskúšajte kalkulačku Hrúbka zateplenia alebo požiadajte o vypracovanie orientačného tepelnotechnického výpočtu.
Vybrali ste si už tepelnoizolačný systém Baumit, ale neviete, koľko vás bude stáť materiál? Urobte si predbežnú kalkuláciu pomocou Baumit Kalkulátora.