Slovensko

Oplatí sa žiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu?

Už niekoľko rokov bolo na Slovensku možné čerpať príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu. V pláne obnovy na novú podporu vláda vyčlenila až pol milardy eur.

Podľa štatistík na Slovensku je približne 300 tisíc domov, ktoré by potrebovali obnovu. V minulosti práve kvôli tomu vznikla podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde bolo možné získať finančnú podporu nielen na zateplenie obvodového plášťa, ale aj na zateplenie strechy, výmenu okien (ak je súčasťou celkovej rekonštrukcie), výmenu zdroja tepla (t. j. napríklad výmena kotla, tepelné čerpadlo), ale aj na vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. 

Plán obnovy v novom šate je v príprave

Obnovu rodinných domov aktuálne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Cieľom obnovy je zrekonštruovať domy staršie ako 15 rokov. O podporu môžu žiadať len individuálni vlastníci a požiadať o ňu bude možné aj spätne. Podľa informácií SAŽP projekt na žiadosti spustia na jeseň budúceho roku (2022).  Informácie by mali byť zverejnené na portáli obnovdom.sk

Obnova domu - dotácie

Kedy uvažovať o dotácii pre obnovu staršieho rodinného domu?

  • Rodinný dom by mal byť starší viac ako 15 rokov
  • Dom nemá mať viac ako 3 bytové jednotky
  • Dom musí byť určený na bývanie (dotáciu nezískajú chaty, záhradné domčeky, pivnice, kancelárie...)
  • Ak plánujete celkovú obnovu domu - zateplenie strechy, domu, výmena okien ale aj vykurovacieho zariadenia
  • Musíte dosiahnuť 30 % úsporu energií
Obnova rodinných domov

Prečítajte si o príspevku

Oplatí alebo neoplatí sa žiadať o dotáciu?

Pokiaľ sa chystáte na celkovú rekonštrukciu staršieho domu a dávate si vypracovať aj projektovú dokumentáciu, žiadať o dotáciu sa zrejme oplatí. Získať môžete maximálny príspevok až 16 600 eur. Druhú polovicu nákladov si musí majiteľ zaplatiť sám alebo požiadať banku o špeciálny úver s nízkym úrokom. Majiteľ za úver nebude musieť ručiť, urobí to za neho Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Splácanie úrokov by tak následne mohli vykryť financie, ktoré majiteľ ušetrí na energiách po zrekonštruovaní domu.

Ak sa chystáte zatepľovať skôr svojpomocne a s nízkymi nákladmi, žiadať o príspevok môže byť otázne, nakoľko je pri žiadosti potrebné mať vypracovaný projekt, použiť certifikované zatepľovacie systémy a všetko podrobne vydokladovať. 
Získanie príspevku bude tiež závisieť aj od nastavenia podmienok čerpania a jasne zadefinovaných pravidiel. Ak sa chystáte na obnovu, určite sa oplatí sledovať nastavenie podmienok pre dotácie. 

Dotácia dostupná aj pre chudobnejších

Agentúra si stanovila chvályhodné ciele pre obnovu a snaží sa ju sprístupniť naozaj pre každého. 

  • Zriadenie 10 regionálnych kancelárií, kde by mali žiadateľovi poradiť so žiadosťou a s projektom
  • Priame oslovenie ľudí z regiónov s najhoršou kvalitou ovzdušia, ktoré spôsobuje zastaralý vykurovací systém
  • Prebiehajú aj rokovania so Slovenskou komorou architektov, ktorí by mohli vypracovať "katalóg" pre obnovu najtypickejších starých domov

Akých dodávateľov si môžem vybrať?

Podmienky ešte nie sú úplne jasné. Ale podľa zatiaľ zverejnených informácií si môže majiteľ vybrať vlastnú dodávateľskú firmu či projektanta. Tí sa však budú musieť zaregistrovať  a uzavrieť rámcovú zmluvu.
Zoznam dodávateľov by mal byť uverejnený na stránke.

Dotácie na obnovu domu

Nezabudnite si všetko dobre zdokumentovať

Požiadať o príspevok môžete aj po zrealizovaní komplexnej obnovy rodinného domu. 
Či žiadate o príspevok pred alebo po realizácii zateplenia, potrebujete mať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia rodinného domu. 

Po realizácii si budete musieť dať vypracovať energetický certifikát. Na zateplenie stien musíte použiť certifikované systémy. Od výrobcu si stiahnite Vyhlásenie o parametroch pre systém, ktorý ste použili.
Technickú časť žiadosti a posúdenie o 30 % úspore bude vykonávať odborne spôsobilá osoba priamo v regionálnom úrade.

Dotácie na zateplenie

Rozhodujete sa, či sa do rekonštrukcie pustíte? 

Urobte si predbežné kalkulácie. Ak neviete aké zateplenie a akou hrúbkou musíte zatepliť váš dom, aby ste splnili normové požiadavky, vyskúšajte kalkulačku Hrúbka zateplenia alebo požiadajte o vypracovanie orientačného tepelnotechnického výpočtu.
Vybrali ste si už tepelnoizolačný systém Baumit, ale neviete, koľko vás bude stáť materiál? Urobte si predbežnú kalkuláciu pomocou Baumit Kalkulátora.