Baumit MPA 35

Vápennocementová strojová omietka na vonkajšie omietanie muriva.

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka, difúzne otvorená, hydrofobizovaná. Pre vonkajšie použitie, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom.

  • Vápennocementová jednovrstvová omietka

  • Strojové spracovanie

  • Pre exteriér

Podklad ako tehlové murivo, betón a pod. pred omietaním ošetriť kontaktným mostíkom - Baumit Prednástrek. Technologická prestávka cca 3 dni. Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm a povrch zahladiť.

Baumit MPA 35
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia vonkajšej omietky

Vyberte si želanú vonkajšiu omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom.