Baumit Jadrová omietka

GrobPutz

Vápennocementová jadrová ručná omietka vhodná pre rekonštrukcie.

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

  • Jadrová vápennocementová omietka

  • Ručné spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontaktný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni. Po nanesení jadrovej omietky dodržať technologickú prestávku min. 10 dní/1 cm hrúbky omietky. Následne naniesť štukovú vrstvu napr. pomocou stierky Baumit MultiRenova.

Baumit Jadrová omietka

Vyberte si omietku, ktorú potrebujete a urobte si základný rozpočet koľko materiálu potrebujete spolu s cenovým odhadom