< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Jadrová omietka

GrobPutz

Vápennocementová jadrová ručná omietka vhodná pre rekonštrukcie.

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

  • Jadrová vápennocementová omietka

  • Ručné spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontaktný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni. Po nanesení jadrovej omietky dodržať technologickú prestávku min. 10 dní/1 cm hrúbky omietky. Následne naniesť štukovú vrstvu napr. pomocou stierky Baumit MultiRenova.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
≤ 25
Kapilárna nasiakavosť w
W0
Pevnosť v tlaku
> 2.5 MPa
Objemová hmotnosť
cca 1600 kg/m³
Max. hrúbka
40 mm stena/ 8 mm strop/ 20 mm exteriér
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 MPa
Doba schnutia
cca 10 dní/cm
Spotreba
cca 16 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 1.5 m²/cm/vrece
Spotreba vody
4 l/vrece
Veľkosť zrna
max. 4 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit Jadrová omietka
star_border

Vyberte si omietku, ktorú potrebujete a urobte si základný rozpočet koľko materiálu potrebujete spolu s cenovým odhadom