Slovensko

Menu

clear

Baumit Jadrová omietka

GrobPutz

Vápennocementová jadrová ručná omietka vhodná pre rekonštrukcie.

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

  • Vápennocementová

  • Ručné spracovanie

  • Interiér a exteriér

Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontakný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
≤ 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.9 W/(m.K)
Pevnosť v tlaku
> 2.5 N/mm² CS II
Objemová hmotnosť
cca 1600 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 N/mm²
Doba schnutia
cca 10 dní/cm
Spotreba
cca 16 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 1.5 m²/cm/Sack
Spotreba vody
4 l/vrece
Veľkosť zrna
4 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit Jadrová omietka
star_border

Vyberte si omietku, ktorú potrebujete a urobte si základný rozpočet koľko materiálu potrebujete spolu s cenovým odhadom