Neskorogotický hrad Kežmarok

Súťaž Baumit Fasáda roka už tradične oceňuje stavby, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta a projektanta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov, a ktoré svojim odborným zhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest a obcí. 

V súťažnej kategórii Sanovaná historická budova súťažia historické, prípadne pamiatkové budovy s historickou stavebnou substanciou. Pozornosť si určite zaslúžia všetky prihlásené sanácie, ktoré prispeli k ozdraveniu a zlepšeniu stavu historických stavieb. Niektoré z nich však prispeli aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt pôvodnej architektúry. Sanácia s priaznivým estetickým účinkom je nielen ocenenia, ale aj povšimnutia hodným počinom. Dnes vám teda predstavíme víťaznú sanáciu.
Miloslav Neumann je autorom viacerých rekonštrukcií historických budov, ale rekonštrukcia hradu v Kežmarku čnie nad všetkými. Neskorogotická stavba sa nachádza na východnej strane Mestskej pamiatkovej rezervácie a uplynulé roky prešla významnou rekonštrukciou.

Nielen povesti, ale najmä fakty

Dejiny Kežmarského hradu sú opradené mnohými povesťami (určite najznámejšou je tá o Čiernej pani), ale ako tvrdí architekt Neumann, rekonštrukciu muselo riadiť racio. „Faktická obnova sa začala v roku 2006 výmenou strešných krytín a opravou striech jednotlivých častí hradného areálu. Tá sa realizovala až do roku 2012 a opravou striech sa vytvorili podmienky pre zahájenie prác na obnove fasád,“ hovorí Miloslav Neumann. „V rokoch 2009 a 2010 sa realizovali úpravy nádvoria hradu, v rámci ktorých sme dali novú dlažbu s prehľadným komunikačným systémom a vytvorili letnú scénu – hľadisko a zastrešené javisko,“ pokračuje Miloslav Neumann. „Tým sa vytvorili podmienky na väčšie možnosti využívania hradného nádvoria na rôzne, predovšetkým kultúrne podujatia v tomto historickom prostredí.“ 

Hrad Kežmarok

Hrad Kežmarok


Obnova fasády

Atraktivitu hradného nádvoria bolo potrebné zvýšiť aj obnovou fasád hradného komplexu. Ich stav bol vo veľmi zlom technickom stave, pričom projekt na prvú etapu úpravy fasád hradného areálu bol vypracovaný v roku 2012. Predchádzal mu posudok stavu príčin a porúch z vlhkostného zaťaženia s návrhom na sanáciu poškodených stavených konštrukcií a obnovu fasád, ktorý vypracoval Ing. Jozef Bako, PhD. Realizácia stavebných úprav fasád a odvodnia prebiehala v troch etapách v rokoch 2015 až 2018 a bola začatá úpravami fasád do nádvoria. S prácami na fasádach sa vždy realizovalo aj oddrenážovanie terénu popri obvodových murivách za účelom zníženia ich vlhkostného zaťaženia. Stavebné práce na objektoch hradného areálu prebiehali za spolupráce s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, ktorý zastupovala Ing. arch. Iveta Bujnová. 

Farebné odtiene sledujú históriu

Vzhľadom k  veľmi silnému zavlhnutiu spodných časti murív a omietok a k veľmi silnému zasoleniu podkladov omietok (murív) boli na obnovu fasád použité veľmi kvalitné materiály – sanačné omietkové systémy s certifikátom WTA.

Hrad Kežmarok

Omietky vo vyšších úrovniach boli poškodené spravidla len lokálne a to v povrchovej úprave oprískaním náterov a povrchových vrstiev. Preto značnú časť omietok vyšších úrovní bolo potrebné vyspraviť špeciálnou stierkou s vláknami. Následne boli omietkové plochy natreté základným náterom na spevnenie podkladu. Finálna úprava je dvojnásobným náterom vysoko difúznou farbou na silikónovom základe. „Konečný vzhľad fasád použitím farebných odtieňov odráža jednotlivé historické etapy vývoja hradu, ktoré dopĺňajú odborne ošetrené plastické pieskovcové prvky vo farebnom kontraste. Reštaurátorsky boli tiež obnovované sgrafitové prvky na fasádach aj menšie prvky maľovanej výzdoby fasád,“ dodáva architekt Neumann.

Stavba: Hrad Kežmarok, obnova fasád a hradbového múra
Miesto: Kežmarok Investor: Prešovský samosprávny kraj
Architekt: AIDI, s.r.o., Kežmarok
Autor rekonštrukcie: Ing. arch. Miloslav Neumann
Realizátor: GMT Projekt, spol. s r. o., Bardejov
Realizácia fasády: 2015 - 2018
Baumit materiál: Baumit MC 55 WBaumit SilikonColor, Baumit SanovaPrimer (Baumit ReCompact)
Ocenenie: Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná historická budova

Text: Ľudovít Petránsky, ASB
Foto: Tomáš Manina

Článok bol uverejnený v tlačenom Baumit Magazíne 02-2019.