Menu

clear
star_border

Neustály hluk narúša naše zdravie

Ľuďom, ktorí sú dlhodobo vystavení hluku nad 85 dB môže hroziť až strata sluchu. Ale i dlhodobé pôsobenie hluku okolo 70 dB, napríklad hluk pri diaľnici, môže viesť k jeho poškodeniu. Sluch je jeden z našich najdôležitejších zmyslov a jeho strata nám môže výrazne skomplikovať život. Preto je dôležité neriešiť až vzniknuté dôsledky zhoršenia sluchu, ale zaoberať sa prevenciou. Hlavným opatrením je obmedziť  pobyt v hlučnom prostredí a vo veľmi hlučnom prostredí používať ochranné prostriedky. Ideálne je vytvoriť také prostredie, aby sme sa škodlivému hluku vyhli.

Vedeli ste? Podľa Národného inštitútu sluchových a iných komunikačných porúch (NIDCD) je hluk do 75 decibelov považovaný za relatívne bezpečný, ale dlhodobé vystavovanie sa hluku 85 a viac decibelov je nebezpečné a môže poškodiť sluch. Pri oddychu a spánku však už aj bežná reč, čo je 50 – 60 dB, môže pôsobiť rušivo.

Príklady zariadení, ktoré spôsobujú hluk nad 85 dB

 • Štart lietadla 170 dB
 • Zbraň, výstrel 150 dB
 • Koncert, motorová píla, zbíjačka 120 dB
 • Diskotéka, strojová výroba 110 dB
 • Plačúce dieťa 110 dB
 • Vŕtačka, traktor, smetiarske auto 95 dB
 • Idúci vlak 90 dB
 • Výkonný mixér 85 dB
 • Rušná doprava 85 dB
Zdroj: chchearing.org

Čím sme ďalej od zdroja hluku, tým je jeho účinok slabší

 • Dávajte si pozor na hlasitosť hudby v slúchadlách
 • Na koncerte sa nepostavte priamo pod reproduktory
 • Pri hlučnej práci používajte ochranné pomôcky na uši
 • Pri návrhu a stavbe domu používajte také materiály, ktoré sú schopné znižovať hluk. Ochránite tak nielen svoje uši, ale urobíte radosť aj susedom.

Vieme čo je zvuk a čo je už hluk?

Zvuk a hluk

Zvuk, ktorý počujeme a je pre nás už nepríjemný, rušivý alebo škodlivý nazývame hlukom.
Zvuk sa šíri zo zdroja ako mechanické vlnenie, ktoré rozkmitáva okolité častice a bubienok ľudského ucha ho zaznamenáva ako tzv. akustický tlak. Tento tlak sa fyzikálne vyjadruje ako hladina hluku (zjednodušene hlasitosť) a udáva sa v decibeloch (dB). Vnímanie zvuku okrem toho ovplyvňuje jeho frekvencia (v herzoch Hz). 
Kedy je zvuk vnímaný už ako hluk závisí aj od subjektívnych pocitov ľudí. Vnímanie zvuku je individuálne a rôzni ľudia pociťujú kombinácie hladiny a frekvencie zvuku rôzne.

Vedeli ste? Zvýšenie alebo zníženie hladiny zvuku o 10 dB znamená, že hlasitosť sa pocitovo zdvojnásobí alebo zníži na polovicu.

Neustály hluk narúša naše zdravie

Kvalitu budovy vo veľkej miere okrem mnohých iných faktorov ovplyvňuje aj zvuková izolácia a priestorová akustika, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska pohody a zdravia užívateľov. Neustály rušivý vplyv hluku z okolia narúša naše zdravie i psychickú pohodu. Môže spôsobovať neurózy, poruchy spánku, ale aj vážne ochorenia kardiovaskulárneho systému, ako je infarkt myokardu. Epidemiologické štúdie ukázali, že hluk z cestnej dopravy dosahujúcich viac ako 60 dB počas dňa zvyšuje riziko srdcového infarktu.

Hluk z dopravy

Ochrana pred hlukom má podporu aj v legislatíve a tak nie sme pri porušovaní jej zásad bezmocní. Maximálne prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva a kontrolu dodržiavania platnej legislatívy zabezpečujú zase lokálne regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Keď ide o nadmerný hluk spôsobovaný inými osobami alebo susedmi, o pomoc je možné požiadať príslušné orgány miestnej samosprávy.
Podľa vyhlášky SR je prípustná hladina hluku v obytných zónach cez deň 50 dB, v noci 45 dB.

Téma hluku a akustiky ešte stále nemá pri návrhoch domov takú pozornosť, akú by si zaslúžila. Najmä pri návrhu domov v oblastiach so zvýšeným hlukovým zaťažením môžete pritom dopad hluku znížiť správnym výberom materiálov, konštrukčných skladieb, detailov a tvaru domov.

Faktory, ktoré ovplyvňujú hluk

Najrozhodujúcejším faktorom je poloha objektu a jeho umiestnenie. Hladiny hluku cez deň a v noci by nemali prekročiť predpísané normové hodnoty. Ak je budova postavená vo frekventovanej oblasti, oddychové miestnosti ako sú spálne, detské a obývacie izby je potrebné umiestniť čo najďalej od zdroja hluku. Zároveň dobrá zvuková izolácia vonkajšieho plášťa budovy dokáže výrazne znížiť hladinu hluku v interiéri.

Platinia residence_Baumit referencia

Platinia Lounge Residence, Rumunsko; architekt: Arhimar Cluj Napoca – arh. Cristian Banut

Hmotnosť zaváži

Ktorý stavebný materiál najviac utlmí vonkajší hluk a zabezpečí príjemný vnútorný priestor? Závery z výskumného parku Viva ukázali, že domy z masívneho materiálu dosahujú najlepšiu zvukovú izoláciu. V masívnych domoch bol hluk vnímaný až o polovicu menej ako pri montovaných drevostavbách. Skúmali sa pri tom bežné zdroje hluku ako premávka na ulici, hranie detí a pod.

Pri masívnych stenách s veľkou objemovou hmotnosťou platí, že čím je vyššia objemová hmotnosť, tým je vyššia aj zvuková nepriezvučnosť, čo platí pre hluk šírený vzduchom (napríklad z ulice). Ak však ide o hluk šírený v samotnom materiáli, napríklad zo zabudovanej  inštalácie, je na tom betónová stena z pohľadu ochrany pred hlukom horšie.  

Stavebné úpravy v interiéri, ktoré nám pomôžu znížiť hlučnosť

 • Akustické priečky
 • Máte byt priamo pri schodisku, či výťahu? Investujte do vstupných dverí. A nezabudnite ich aj kvalitne a pevne osadiť.
 • Kvalitné okná. Schopnosť okien tlmiť hluk z exteriéru vyjadruje index nepriezvučnosti Rw. Čím je index vyšší, tým lepšie sú zvukovoizolačné vlastnosti.
 • Bývate v hlučnejšej obytnej zóne? Okrem kvalitných okien a dverí porozmýšľajte aj o riadenom vetraní. Nebudete musieť tak často otvárať okná a tým pádom budete menej vystavení hluku z vonkajšieho okolia.
 • Zavesené akustické stropy zo sadrokartónu
 • Pri podlahách nezabúdajte na kročajovú a zvukovú izoláciu. Dbajte aj na výber podlahovej izolácie. Najlepšie je siahnuť po drevovláknitých doskách, minerálnej vlne alebo podlahovom polystyréne. Častokrát sa v praxi stáva, že podlahový polystyrén sa zamení za XPS dosky. Tieto dosky sú tvrdé a prenos hluku ešte znásobujú, čo je  presne opačný efekt, ako by sme chceli pri podlahe dosiahnuť.
 • Zariadenie, interiérové doplnky ako závesy a koberce nám tiež výrazne napomáhajú tlmiť hluk. Tvrdé materiály zvuk odrážajú, mäkké, pórovité ho zas absorbujú, čím znižujú hluk.

Prerábate bytové jadro?

Pri prerábaní kúpeľní a jadier automaticky siahame po ľahkom murovacom materiáli hlavne z pórobetónu. Má to svoje výhody, hlavne z pohľadu nízkej hmotnosti. Ale v prípade, ak by sme chceli eliminovať aj hluk, to už zďaleka nestačí. Prinášame vám niekoľko tipov:

 • Na vymurovanie jadra a priečok okolo WC a kúpeľne použite tvárnice s vyššou objemovou hmotnosťou, napr. plná tehla, vápennopiesková tehla.
 • Rozvody nezasekávajte priamo do steny, ale umiestnite ich do predsadenej steny. Predsadenými stenami možno si uberiete niečo málo na priestore, ale na druhej strane vám vzniknú zaujímavé odkladacie priestory  
 • Za úvahu stojí aj použitie kvalitnejších revíznych dvierok s lepšou zvukovou izoláciou.
 • Neobkladajte celú plochu v kúpeľni, ale len tam, kde hrozí odstrekujúca voda. Okolo vane, sprchy, umývadiel použite obklad a ostatné plochy ponechajte v omietke. Pre lepšiu reguláciu vlhkosti je lepšie použiť vápennocementové alebo vápenné omietky. Pre zníženie hlučnosti zase štruktúrovanejšie, zrnitejšie povrchy.
Kupelna

Podlahy pre dobré vzťahy so susedmi

Podlaha v našom byte ovplyvňuje kvalitu života susedov, ktorí bývajú pod nami.  Naša chôdza, pobehovanie detí či domácich miláčikov alebo celkom bežne spadnutý predmet na podlahu – to všetko vyvoláva pri kontakte s podlahou vibrácie. Tieto vibrácie sa šíria podlahou a stropom a ucho susedov ich zachytí ako viac alebo menej rušivý hluk.

Nameranú hladinu takéhoto hluku v priestore pod nami potom definujeme ako normalizovanú hladinu krokového hluku alebo zjednodušene tiež krokovú nepriezvučnosť. Označuje sa L, a udáva sa v decibeloch dB. Čím je hodnota L nižšia, tým (nielen) pre susedov lepšie.

Hluk a podlahy

Z hľadiska zvukovo-izolačných vlastností predstavuje najlepšie riešenie tzv. ťažká plávajúca podlaha realizovaná ideálne na železobetónovej  stropnej konštrukcii. A to s vynikajúcou krokovou nepriezvučnosťou len 41 db (Zdroj: Knaufinsulation). Tento typ podlahy tvorí: betónový masívny strop, zvukovoizolačná doska, fólia, roznášacia vrstva – poter, separačná podložka a nášľapná vrstva. Podmienkou dosiahnutia týchto vynikajúcich zvukovo-izolačných parametrov je však správny návrh a realizácia skladby podlahy.

Svoj vplyv má i samotná nášľapná vrstva a spôsob jej realizácie. Na poter nalepená tvrdá keramická dlažba akustické parametre podlahy zhoršuje, naopak laminátová alebo drevená podlaha realizovaná len položením na mäkkú akustickú podložku a oddelená aj od zvislých konštrukcií je pre ochranu pred hlukom prínosom.

Aj u vás doma sa ozýva?

Téma akustiky pri návrhu budov naberá čoraz viac na dôležitosti. Hlavne moderné stavby s hladkými stenami, veľkými sklenými plochami a veľkým otvoreným priestorom si vyžadujú návrh takých riešení, aby sa zabezpečila akustická pohoda. Dobrá akustika v miestnosti má rozhodujúci vplyv na pohodu v interiéri. Nezabúdajme, že rovnaké materiály môžu vykazovať rôzne zvukovoizolačné a akustické vlastnosti podľa toho, ako a kde ich použijeme. Podľa meraní z výskumného parku masívne domy z betónu alebo tehly dobre izolujú pred hlukom, ale akustika v interiéri je horšia. V tomto prípade je potrebné zvážiť zariadenie daných priestorov, výber materiálov. Pomôcť si môžeme aj štruktúrovanými omietkami alebo použiť špeciálne akustické omietky alebo panely.

Náš tip: Stiahnite si aplikáciu na meranie hluku do mobilu a zistite, či máte hlučné alebo tiché prostredie. Aspoň raz denne si na niekoľko minút užívajte absolútne ticho a meditujte.