3 piliere pre zdravé bývanie a lepšiu kvalitu vzduchu
star_border

3 piliere pre zdravé bývanie

Nie všetky veci v živote vieme ovplyvniť. Sú oblasti a činnosti, ktoré vplývajú pozitívne na náš život a naše zdravie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zdravie ľudí ovplyvňuje na 10 – 15 % kvalita poskytnutej zdravotnej starostlivosti, 10 – 15 % genetické predispozície, 20 – 25 % prostredie, v ktorom žijeme a na 50 – 60 % spôsob života. Z uvedeného je zrejmé, že práve spôsob života a kvalitné prostredie nás najviac ovplyvňujú.

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl

 • Zdravá strava
  Aj keď máme niekedy pocit, že o zdravej strave sa už veľa a dostatočne hovorí, svetová zdravotnícka organizácia zaradila Slovensko na 5. miesto medzi krajiny, ktoré jedia najmenej zdravo na svete. Správna strava a výživa je dôležitou prevenciou niektorých chorôb.
 • Pohyb
  Fyzická aktivita pôsobí blahodarne nielen na naše fyzické zdravie, ale pozitívne ovplyvňuje aj našu psychiku. Zvyšuje sebavedomie, odbúrava stres, zlepšuje spánok.
 • Spánok
  Dostatočný a pravidelný spánok sa častokrát podceňuje. Dobrý spánok pozítvne ovplyvňuje našu mozgovú činnosť a  má veľký vplyv na náš výkon.
 • Odburávanie stresu
  Neexistuje jednoznačná rada. U každého je to veľmi individuálne. Vyskúšajte viacero aktivít a zistite, čo vám najviac pomáha. U niekoho je to pravidelné behanie, prechádzky, u iného čítanie knihy, meditácia. Vraví sa, že myšlienky majú veľkú moc. Naučte sa myslieť pozitívne.
 • Vonkajšie prostredie
  Všetci vieme, že pohyb vonku má na nás pozitívny vplyv. Áno, ale len v prípade, ak vonkajšie prostredie nie je znečistené. Skontrolujte si kvalitu vzduchu v reálnom čase. Európsky index kvality ovzdušia umožňuje sledovať stav vzduchu online. A veru máme čo robiť. Z pohľadu výskytu jemných čiastočiek vo vzduchu patrí Slovensko medzi najviac znečistené krajiny v Európe. Situácia sa pripisuje hlavne cestnej doprave a stále viac obľúbenému vykurovaniu tuhým palivom. (Zdroj: www.npz.sk)
 • Kvalitné bývanie
  Takmer 90 % svojho času trávime vo vnútri budov. A tak kvalita vnútorného prostredia a materiálov, ktoré nás obklopujú, majú na nás výrazný vplyv a ovplyvňujú aj naše zdravie.

Kvalitné bývanie

Pobyt v nekvalitnom vnútornom prostredí môže vyústiť do mnohých zdravotných problémov, ktoré sa definujú ako syndróm chorých budov (Sick Building Syndrom – SBS). Medzi najčastejšie prejavy patria podráždené oči, vysušené sliznice, pocit zapchatého nosa, bolesť v krku, podráždenie dýchacích ciest, suchá pokožka, bolesť hlavy, únava alebo poruchy koncentrácie. Dobrou správou je, že týmto problémom je možné predchádzať. Mali by sme na to myslieť už pri návrhu bytov a domov, ale aj pri rekonštrukciách.

Rodinný dom_zdravé bývanie

Foto: Transparent House, Budapešť; Architekt: Tóth Project Építésziroda Kft.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu bývania

Negatívne faktory

 • Príliš nízka alebo príliš vysoká vlhkosť vzduchu či teploty
 • Kolísanie teplôt v priebehu dňa
 • Prachové častice
 • Škodlivé látky ako tabakový dym, ozón, prchavé organické látky VOC (napr. formaldehyd), chemické škodlivé látky
 • Slabé vetranie a výmena vzduchu
 • Nedostatočné osvetlenie
 • Elektrosmog
 • Zlá údržba budov

Pozitívne faktory

A čo na to hovorí výskum?

Na základe mnohých poznatkov, ako aj výsledkov z výskumného parku Viva vo Wopfingu sa pri návrhu, stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii môžeme oprieť o 3 základné piliere pre zdravé bývanie. Všetky tri piliere sa navzájom ovplyvňujú a podporujú.

1. Zateplenie na prvom mieste

Zateplenie nie je len obyčajné klišé. A nejde len o úsporu financií vynaložených na kúrenie.

Zateplenie budov

Foto: Bytový dom Beautiful Elderly Life, Izola, Slovinsko; Architekt: Gužič Trplan arhitekti d.o.o.

 • Zateplenie nám zabezpečuje príjemnú vnútornú teplotu. Ideálne je, ak rozdiel medzi teplotou na povrchu stien a vnútornou teplotou vzduchu je max. 2 – 3 °C.
 • Stabilná relatívna vlhkosť v interiéri je medzi 40  - 60 %. Vyššia teplota stien umožňuje nižšiu vykurovaciu teplotu v zime. A nižšia vykurovacia teplota znamená automaticky vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu.
 • Ochrana pred plesňami. Pri veľmi nízkej povrchovej teplote stien dochádza ku kondenzácii. Pri nesprávnom vetraní zase máme príliš vysokú vlhkosť vzduchu. A voda je živnou pôdu pre rast plesní, ktoré sú pre nás veľkým zdravotným rizikom.

2. Interiér v pohode

Správny výber materiálov, ako aj vnútornej omietky nám napomáha udržiavať príjemnú vnútornú klímu.

Zdravé bývanie
 • Vnútorné omietky nám napomáhajú regulovať vlhkosť. Minerálne vápenné omietky dokážu prebytočnú vlhkosť zo vzduchu absorbovať a v prípade potreby, keď je vzduch suchší, ju vydať naspäť do prostredia.
 • Čistý vnútorný vzduch
  Základom je správne vetranie alebo dostatočná výmena vzduchu. Okrem toho by sme mali používať prírodné minerálne materiály s čo najnižším obsahom voľných prchavých látok.
 • Príjemné bývanie
  Kombinácia faktorov ako vnútorná teplota, vzdušná vlhkosť, vetranie, kvalita vzduchu, zápach nám pomôže vytvoriť príjemné prostredie pre bývanie.

3. Hmotnosť zaváži

Masívne a minerálne systémy redukujú vplyv hluku, obmedzujú kolísanie vnútornej teploty a vplyv škodlivých emisií.

Interiér pre zdravé bývanie
 • Ochrana pred hlukom
  Zvuk sa môže šíriť v pevnom materiáli alebo vzduchom. Konštrukcie navrhujme tak, aby nám pomáhali redukovať nadmerný hluk.
 • Stabilná teplota
  Letné prehrievanie, ale aj náhly pokles teploty počas zimy spôsobuje „kolísanie nálady“ nášho tela s následným vplyvom na kvalitu spánku, regeneráciu a stres. Masívne materiály využívajú svoju akumulačnú schopnosť a vyrovnávajú a stabilizujú vnútornú teplotu.
 • Bez škodlivín
  Používajme ekologické a minerálne materiály. Pre jednoduchosť, mnohé ekologické výrobky sú označené certifikátmi ako Natureplus alebo Emicode.