12 chýb pri zatepľovaní: Na čo si dať pozor
star_border

12 častých chýb pri zatepľovaní budov a ako im predchádzať

Rozmýšľate nad zateplením rodinného domu, staviate novostavbu alebo máte na starosti zateplenie bytovky? Tu je prehľad základných chýb, ktoré vznikajú pri zatepľovaní budov.

Baumit Fasáda

1. Nesprávna hrúbka izolačnej vrstvy

Akú hrúbku by mala mať izolácia pre zateplenie môjho domu? Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Správna hrúbka izolácie sa odvíja od:

  • typu a hrúbky muriva, ako aj jeho vlastností,

  • typu izolantu,

  • typu stavby lokality, v ktorej sa chystáte zatepľovať.

V zásade platí - čím viac, tým lepšie. Hlavným cieľom zateplenia je ochrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi a zvýšiť povrchovú teplotu stien v interiéri. Pri správnom zateplení nedochádza k vzniku rosného bodu v konštrukcii alebo sa rosný bod presúva z muriva do izolantu. Hrúbka izolačnej vrstvy a jej typ by mala byť uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá sa však pri rodinných domoch robí len zriedka.

Pokiaľ si nie ste istí a neviete, akou hrúbkou zatepliť svoj dom nechajte si poradiť. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sa rozhodnete ušetriť na hrúbke izolantu, môže dochádzať ku kondenzácii, vlhnutiu a vzniku plesní, hlavne v kútoch.

2. Nesprávne lepenie tepelnoizolačných dosiek

Aj v tomto prípade je potrebné dodržať správny technologický postup v závislosti od typu izolačného materiálu. V praxi sa často stretávame s nesprávnym lepením izolačných dosiek len bodovo, na takzvané “buchty”, bez aplikácie lepidla po obvode izolačnej dosky. Správne sa lepidlo na izolant nanáša po celom jeho obvode plus 2 až 3 lepiace terče uprostred. Na veľmi rovný podklad je možné nanášať lepidlo aj celoplošne. Zlé lepenie môže spôsobiť vydúvanie rohov alebo tzv. vankúšový efekt.

Lepenie fasádnych izolačných dosiek

3. Sokel zatepľovať netreba

Zateplenie sokla by malo byť súčasťou celého systému zateplenia budovy. V praxi sa na tomto “detaile” neraz šetrí, čo spôsobuje vznik nežiaducich tepelných mostov, ktoré narúšajú rovnováhu celého izolačného systému. Minimálne do výšky 50 cm od terénu je potrebné použiť soklové izolačné dosky

s nízkou nasiakavosťou, napríklad XPS alebo EPS Perimeter.

Problémom neraz býva aj zlá voľba izolačného materiálu a vzlínanie vlhkosti v murive, ktorá sa môže podpísať pod poškodenie izolácie. Pokiaľ sa chystáte zatepľovať dom, ktorý trpí vzlínaním vody v obvodovom murive, je potrebné tento problém najskôr odstrániť. Detail správneho zateplenia sokla nájdete v tomto postupe.

Detail sokla

4. Zateplenie na mokré murivo

Izolačné dosky je možné lepiť iba na suchý, čistý podklad zbavený nečistôt. Pokiaľ zatepľujete na existujúcu fasádnu omietku alebo brizolit, vopred sa presvedčte, či má táto vrstva dostatočnú nosnosť a vykonajte diagnostiku existujúceho podkladu, na ktorý sa chystáte izolant nalepiť. 

Nie je výnimkou, ak na pohľad dobre vyzerajúci brizolit opadáva pri poklepaní kladivkom. Dôvodom môže byť vzlínanie vody a solí zo zeme. Tento problém nemusí byť okom rozoznateľný, no pre montáž zatepľovacieho systému môže mať neblahé následky. Ak by ste sa rozhodli zatepľovať na vlhkosťou poškodené steny, v krátkom čase sa v interiéri stretnete s mokrými a plesnivými stenami. Preto je lepšie zatepľovať až po odstránení príčin vlhnutia stien.

5. Nevhodný výber fasádnej farby

Dizajnové riešenie nemusí byť vždy aj funkčné. Treba si uvedomiť, že príliš tmavé fasádne farby aj napriek svojej atraktivite majú tendenciu prehrievať izolačný systém, pretože absorbujú slnečné žiarenie. Teplota v izolačnom systéme v letných mesiacoch môže dosiahnuť až 70 °C. Tento fakt má vplyv na farebnú stálosť omietky a môže mať za následok dilatáciu a praskanie omietok.

Tmavá fasáda

Pokiaľ trváte na tmavej fasádnej farbe, je potrebné si vopred premyslieť, aké systémové riešenie použijete. Dobrou správou je, že aj tmavé fasády sú realizovateľné bez problémov, ale je potrebné použiť vhodné materiály a skladby.

6. Kotvenie pomocou nesystémových hmoždiniek a nedodržanie rozostupov medzi kotvami

O kotvení izolačných dosiek sa vedú nekonečné diskusie. Pri plánovaní zatepľovania netreba podceniť ich výber a namiesto “no name” produktov sa zamerať na kvalitné kotviace prvky, ktoré odporúča dodávateľ zatepľovacieho systému.

Schéma kotvenia

V závislosti od druhu muriva, výšky budovy a použitého izolantu máte niekoľko možností:

Náš tip: Do dutinovej tehly vŕtajte bez príklepu, aby nedošlo k rozbitiu dutín v tehle. V opačnom prípade kotvy neudrží.

Častým problémom pri montáži zatepľovacieho systému je aj nedodržanie stanovených rozostupov medzi kotvami v snahe ušetriť peniaze. Výrobca spravidla udáva minimálne vzdialenosti medzi kotvami, rozloženie, počet a dĺžku kotiev, prípadne schému kotvenia. Minimálny počet kotiev je 6 ks/m2.

7. Potrebujeme zakladaciu lištu? Ako založiť zateplenie?

Pred začiatkom lepenia izolačných dosiek je potrebné založiť prvú radu zateplenia. Izolačné dosky nalepíme nad už nalepené soklové izolačné dosky a skontrolujeme ich rovinnosť. Alebo izolačné dosky vkladáme do soklového profilu. Aby sme predišli tepelným mostom, je lepšie použiť plastové soklové profily. Ak nenájdeme vhodný profil, môžeme zateplenie založiť aj na montážnu latu. Ak už zakladáte zateplenie na bežné hliníkové soklové profily, nezabudnite na správne prevedenie detailu. A to preloženie sieťky cez profil alebo použitie nasadzovacej lišty s odkvapovým nosom. Predídete tak vzniku trhlín pri ukončení zateplenia.

8. Kamenný obklad na fasáde

Kamenný obklad skrášli nejednu fasádu. Ak ho chceme mať na zateplenej fasáde, musíme si to premyslieť už pri realizácii zateplenia. V miestach obkladu je potrebné nastaviť hrúbku zateplenia/izolantu tak, aby finálne obklad lícoval s fasádou. Rovnako je potrebné správne prevedenie zdvojenej výstužnej vrstvy a ukotvenie zateplenia. Na kotvenie sa používajú kotvy s oceľovým tŕňom, min. 8 ks/m2. Hmotnosť obkladu nesmie byť väčšia ako 35 kg/m2. Detaily nájdete v technologickom predpise pre zateplenie v kapitole 5.3.

Fasáda s obkladom

9. Gletovanie výstužnej vrstvy

V praxi sa často stretávame s “mliekovaním” alebo “gletovaním“ preriedenou vrstvou lepidla, ktoré sadnú na armovaciu vrstvu. Takáto vrstva má malú pevnosť a môže sa odlupovať prípadne vytvoriť separačnú vrstvu medzi podkladom a fasádnou omietkou. 

Výstužnú vrstvu je potrebné vytvoriť v jednom kroku a v prípade minerálnej vlny v dvoch. Ak je potrebné vyrovnať vrstvu z dôvodu viditeľných spojov, je možné naniesť lepiacu maltu ešte raz, ale v hrúbke cca 2 mm. Pri väčšej hrúbke vrstvy od 3 mm je potrebné opätovné vystuženie.

10. Spracovanie detailov pri zatepľovaní

Zateplenie budovy je aj o detailoch, ktoré je potrebné vyriešiť. Problémom môžu byť komplikované, členité fasády a vikiere, či balkóny, prípadne zložité strechy s množstvom klampiarskych detailov. Tu vzniká hneď niekoľko príležitostí na zatekanie a zanedbanie prípadných tepelných mostov. Častým problémom je aj zlé zateplenie okolo okien, prípadne zatekanie po fasáde v dôsledku zlého presahu oplechovania. Tu je prehľad najčastejších problémov.

  • Zateplenie okolo okna - Problémom môže byť použitie nevhodných profilov pre napojenie zateplenia na okno. Pri použití lacných APU líšt na drahé veľkoformátové okná dochádza v mieste styku k tvorbe trhlín. Pre okná veľkých formátov použite kvalitné okenné dilatačné profily.

  • Osadenie parapetov - Bočné koncovky parapetov sa nezapustia do zateplenia a sú osadené dodatočne. Alebo pri nanášaní fasádnej omietky sa zatrú omietkou a voda nemá kadiaľ odtekať. Pozor na opačné vyspádovanie parapetov.

  • Nevzhľadné zatekance na fasáde v dôsledku slabého vyloženia oplechovania - Minimálny presah oplechovania má byť 30 mm, čo je častá chyba pri realizácii atík a parapetov. Správny presah zabezpečuje správny odvod vody.

Detail rohu

11. Škáry medzi izolačnými doskami vyplnené lepiacou maltou

V dôsledku nesprávneho založenia zateplenia môže dochádzať k vzniku škár medzi izolantmi. Pokiaľ sa jedná o škáru do 4 mm je možné ju vyplniť tepelnoizolačnou penou po celej hrúbke izolantu. Škáry väčšie ako 4 mm sú neprípustné. Zateplenie je potrebné realizovať tak, aby bola zabezpečená dostatočná rovinnosť. Dosiahneme to správnym založením zateplenia ako aj správnym prekladaním a lepením izolačných dosiek.

12. Zateplenie na poslednú chvíľu

V dnešnej dobe sa všetko robí na poslednú chvíľu. Aj zateplenie domu ľudia nezriedka riešia na jeseň. Problémom však môže byť nestabilné počasie - zvýšená vlhkosť vo vonkajšom prostredí a príliš nízke teploty pre aplikáciu lepiacich mált. 

Na zateplenie fasády je potrebné začať myslieť už v zime, kedy máte čas vypočítať si spotrebu a cenu materiálu. Dôležitý je aj výber vhodnej stavebnej firmy, ktorej môžete na jar pri zatepľovaní dôverovať. Fasáda je spolu so strechou významným prvkom, ktorý chráni budovu pred vplyvmi počasia. Uprednostnite preto správnu voľbu systémového zateplenia a pred instantnými riešeniami.

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vypočítajte si spotrebu a cenu zateplenia vašej fasády. V našom kalkulátore si jednoducho vytvoríte základný rozpočet. K rozpočtu nezabudnite pridať aj príslušenstvo k zatepleniu, ktoré tiež nájdete v našom kalkulátore.